Btagro1
Från årsskiftet är Lyckegård Groups och BT Agros reservdelslager helt koncentrerat till verkstadshallen i Vikby, Korsholm. Det handlar om att betjäna en global marknad. Från vänster ses Boris Lindgård, Patrik Söderberg och Tom Hellström från BT Agro. FOTO: Joakim Snickars
Jordbruk Maskin & teknik

BT Agro möter framtiden
som internationell aktör

Mycket har hänt i BT Agros värld under de senaste 15 månaderna. Först köpte Lyckegård Group upp Kvick Finn-varumärket och från oktober 2020 är BT Agro dessutom ett dotterbolag i den svenskägda koncernen.

Sedan senhösten 2019 har BT Agros spelrum utvidgats en hel del. Korsholmsföretaget har stegvis integrerats som en del av den internationellt inriktade Lyckegård Group-koncernen med säte i södra Sverige. Först tog Lyckegård över Kvick Finn-varumärket och därtill hörande produktions- och försäljningsrättigheter i november 2019. I oktober 2020 köpte Lyckegård som nästa steg upp BT Agros hela aktieportfölj.

Lyckegård-koncernen har numera sammanlagt 18 anställda. I sortimentet finns fem egna produkter och tillverkningen sker i Finland, Sverige och Estland. BT Agros och Lyckegård Groups huvudsakliga ambition är att vara en ledande nordisk aktör inom mekanisk obegräskämpning och minimerad bearbetning.

Det handlar om en växande koncern vars centrala uppgift är att arbeta för utvecklingen av ett förnybart och hållbart lantbruk. Man går in för att lansera nya och effektiva odlingstekniker i takt med att jordbruket anpassar sig till skärpta miljökrav och nya konsumtionsmönster.

– Miljötänkandet inom lantbruket och samhället förändras med besked. Detta medför också stora förändringar i det politiska stödsystemet. Jag tippar att cirka 30 procent av jordbrukarna producerar enligt förnybara odlingsmetoder om tio år – med betoning på minimerad vårbearbetning inför sådd och mekanisk ogräsbekämpning, säger Boris Lindgård på BT Agro.

– Efter coronakrisens utbrott koncentrerar vi oss i första hand på de marknader som finns i Norden, Baltikum samt Franrike och Beneluxländerna, säger Lindgård.

Btagro2
BT Agro etablerar sig som finländsk återförsäljare av System Cameleon i april. Kamerastyrd radhackning är en av funktionerna hos den mångsidiga modulmaskinen. FOTO: BT Agro

Återförsäljare av System Cameleon

En konkret konsekvens av uppgåendet i Lyckegård Group är att koncernens reservdelslager numera är helt och hållet koncentrerat till BT Agros lagerhall i Vikby, Korsholm.

– Lagret sköts av Patrik Söderberg och den här verksamheten är i princip global till omfånget. Nyligen har reservdelar sänts till exempel till länder som Kanada och Serbien, säger Boris Lindgård.

Från den första april blir BT Agro finländsk återförsäljare av den mångfunktionella modulmaskinen System Cameleon som tillverkas vid Gothia Redskaps fabrik utanför Linköping.

Till såmaskinens funktioner hör harvning, sådd, myllning av gödning, kamerastyrd radhackning samt ogräsharvning.

Den finländska återförsäljningen har tidigare handhafts av Mathias Weckström på Pargas Gård. Weckström, som även är profilerad som jordbrukare i Ekenäs, ansluter sig därmed till BT Agro-gänget.

Boris Lindgård lägger tillika fram ett par färska nyheter till från Lyckegård-koncernens horisont:

– I mitten av januari blev det klart att Lyckegård blir importör och återförsäljare av tyska Köckerlings produkter i Sverige. Detta som ett led i att BT Agro länge har importerat och förmedlat Köckerling och österrikiska Einböck till Finland.

– Den 21 februari meddelade koncernen dessutom att man har förvärvat Gothia Redskap & Ekoväxt för att ytterligare stärka sin position inom mekanisk ogräsbekämpning.

Btagro3
BT Agro och Lyckegård Group lanserar flera nya Kvick Finn-alternativ på marknaden för närvarande. FOTO: BT Agro

Nya Kvick Finn-modeller aktuella

I maj förra året lanserade Lyckegård Group knäckvälten CrimperRoller. Det är fråga om en ny maskin som banar väg för direktsådd, men som också är ett mycket effektivt redskap för brytning och skötsel av fång- och mellangrödor och vall.

Ett par månader senare presenterades den franska ogrässkäraren Bionalan med kapacitet att skära bort ogräs ovanför grödor. Skäraren beskrivs som ett bra komplement till koncernens patenterade CombCut som är selektiv och skär av ogräs inne i grödan. Detta görs för att förhindra fröproduktion och fröspridning av ogräs.

– Vi har redan sålt några exemplar av dessa maskiner. Att etablera nya produkter på marknaden och göra dem mera kända hos jordbrukarna är dock en långvarig process. Vi ser nu effekterna av 17 års idogt arbete, säger Boris Lindgård.

Lindgård berättar om några andra aktuella tillskott inom gebitet mekanisk ogräsbekämpning under 2021.

– Den nya Combcut Premium-modellen är utrustad med en finess som möjliggör elektronisk styrning av knivvinklar inifrån styrhytten, framhåller han.

På Kvick Finn-fronten lanseras i sin tur tre nya modeller: Tremeters kultivatorn Bio 2800 med kapacitet att hantera en större mängd växtrester, Premium 2900 EU, anpassad för europeiska länder, för effektiv ogräsbekämpning samt Premium 4400 som främst riktas till större enheter och maskinstationer. 

–Premium 4400 har en helt ny kultivator och rotor med remdrift för effektiv bearbetning av fånggrödor inför sådd samt ogräsbekämpning.

Under verksamhetsåret 2021 ska koncernen fortsätta med det interna utvecklingsarbetet och även kunna presentera nya modeller under årets lopp, säger Lindgård.

Coronakrisen har medfört utmaningar och förändringar

En annan förändring på sistone är att BT Agro-försäljaren Tom Hellström i huvudsak satsar på den finska marknaden och förmedlingen av Köckerling i Sverige. Därmed är han stationerad i Åbo sedan nyåret. Vistelserna i Vasaområdet blir därmed klart färre än tidigare för hans del.

Hellström poängterar bland annat att de produkter som Lyckegård Group och BT Agro erbjuder även lämpar sig för konventionella jordbrukare som strävar efter att minska och effektivera bearbetningen samt reducera användningen av bekämpningsmedel.

Hur har den exceptionella och fortsättningsvis pågående coronapandemin påverkat BT Agro?

– Coronakrisen har medfört olika utmaningar också för vår del. Totalt sett har försäljningen minskat något under det senaste året, säger Tom Hellström.

Boris Lindgård har tidigare ägnat mycket arbetstid åt internationella mässor, evenemang och kundbesök. Det senaste året har varit radikalt annorlunda.

– För närvarande är vår arbetsverksamhet klart mera distanserad och i hög grad digitalt baserad. Ifall evenemang kan ordnas senare i år siktar vi på att visa upp oss på planerade lantbruksmässor i Estland, Sverige, Frankrike, Finland och Tyskland, säger Lindgård.