Img 7140
När jag började samla på gamla traktorer var målet att hitta en Valmet 20 igen och få uppleva det som min far brukade tala om den traktormodellen, säger och visar Rune Bertell.
Jordbruk Livet på landet

Brinnande intresse för
gamla traktorer och maskiner

En veteranfordonsdag brukar årligen ordnas i Tjärlax, Närpes, men i år blev evenemanget inställt p.g.a. Corona-epidemin. Trots det lever och brinner eldsjälen Rune Bertell med sönerna Henrik och Johan för att samla på och bevara en avsevärd samling gamla traktorer, maskiner, motorer och lantbruksredskap.

– Det hela började för 30 år sedan med en Valmet 20. Det är jag och Henrik som är eldsjälarna bakom traktorsamlingen. Johan är mera inriktad på jordbruket, odlingen, lantbruksmaskiner och transportfirman, berättar Rune Bertell.

Transportfirman är Närpes Renhållning med tillhörande spannmåls- och gödseltransporter. Ifjol generationsväxlade man inom firman så att alla tre sönerna, Johan, Henrik och Markus Bertell numera äger varsin del i firman.

Img 7129 1
Den längsta resan enkom för en traktor är till Mäntsälä. Traktorn, en Volvo Bison, har tjänstgjort inom kommunen och även varit lantbrukstraktor.

Utmaningar att samla och bevara

Enligt Bertell är utmaningarna i att samla på gamla traktorer, maskiner och bilar att man behöver utrymmen att förvara allt i och att man kan jobba med alla projekt i en lämplig verkstad. Tiden är också en begränsande faktor när man har jobb och familj att sköta om.

Idag omfattar Bertells traktorsamling runt 15-talet traktorer av olika traktormärken och årgångar och ett flertal tillhörande olika lantbruksredskap.

– Sedan har vi en mängd olika båtmotorer och en del gamla motorsågar, vilka även behöver gås igenom och förvaras i lämpliga utrymmen. Därför behövs ordentligt med utrymmen, men det har vi fått nu för tre år sedan då vi fick köpa ett gårdsområde med en bostad, gårdsverkstad med tillhörande förvaringsutrymmen och en maskinhall och därtill en spannmålstork, förklarar far och son Bertell.

– Henrik har dessutom egen skog som han har skaffat och sköter om. Det passar bra att förvara och serva skogsutrustningen här i verkstaden då. Det är skojigt och intressant att man är två som delar på intresset för gamla traktorer och maskiner. Därtill är min fru Tarja intresserad av gamla allmogesaker och är aktivt med när veteranfordonsdagen skall ordnas, poängterar Rune.

Img 7112
Jag fick möjligheten att köpa en speciell motor av en gammal motorentusiast. Motorn, Ideal, en kultändare på 35 hk är från Torps Bruk i Sverige och från 1930-talet. Med motorn drog vi en stenkross på veterantraktordagen i Malax ifjol.

Traktorparad, skördearbete och plöjning

I år ordnades en veterantraktorparad och i den deltog 21 traktorer med sina ägare. I paraden fanns även en kvinnlig traktorförare så det är inte bara gubbar som kör gamla traktorer, enligt Rune Bertell.

Den årliga veteranfordonsdagen utvecklades från en veterantraktorparad som ordnades för många år sedan på familjens sommarstuga i Tjärlax.

På agendan är nu höstarbetet på gårdens jordbruk. Målsättningen inför nästa skördeperiod är att tröska med den gamla Fahr-skördetröskan som köptes i år. Tröskan är startklar för tröskning.

Målsättningen framöver är att hitta en säcktröska och traktorbogserad tröska vilket skulle göra traktor- och maskinsamlingen komplett.