20220124 104804
Export av fruktträd till Sverige har blivit den största nischen för Blomqvists Plantskola. Det handlar om äppel, päron, plommon och körsbär, säger grundaren Leif Blomqvist.
Jordbruk Landsbygdsnäringar

Blomqvists Plantskola
exporterar allt mer i västerled

Successivt har grannlandet i väster blivit den viktigaste marknaden för Blomqvists Plantskola. Lepplaxföretaget som förnyar sitt sortiment kontinuerligt har därtill haft fin medvind under de föregående coronaåren.

I början av året håller plantskolorna av naturliga skäl en klart lägre profil. Fortfarande återstår det ett par månader till den sedvanliga vårrushen. Men avblåst är verksamheten definitivt inte.

Ett par hundra meter bortom Blomqvists Plantskolas besöksytor har det ambitiösa Lepplaxföretaget en välfylld lagerhall. Här pågår ympningsarbeten dagligen från januari fram till början av februari.

– Det händer inte så mycket under den här årstiden. Men ympningen är i varje fall ett årligen återkommande inslag. Det gäller att föröka och förbättra växtmaterialet, få fram nya sorter och satsa på förbättrad vinterhärdighet, säger plantskolans grundare Leif Blomqvist.

Blomqvist berättar i förbifarten att han samma dag som LF-intervjun äger rum blivit uppringd av en åländsk odlare som är på jakt efter nya och intressanta äppelsorter för ciderframställning.

– Omkring 7-8 personer är på plats för att utföra ympningsarbetena. Bland annat några vietnamesiska arbetare ingår i teamet. För närvarande är det inte automatiskt enkelt att få tag i arbetskraft, eftersom Pedersöre- och Jakobstadsområdet präglas av låg arbetslöshetsgrad, säger Blomqvist.

20220124 104631
I början av året utför 7-8 personer ympningsarbeten i plantskolans lagerhall i Lepplax.

Ökad export till Sverige

När coronakrisen bröt ut under vårvintern 2020 tedde sig läget först mera öppet och utmanande för Blomqvists Plantskola och andra aktörer i trädgårdsbranschen.

– Evenemang och mässor ställdes in till höger och vänster. Men småningom lyckades vi vända steken, bland annat via satsningar på näthandel. Med framgång sålde vi växtprodukter som ursprungligen var ämnade bland annat för Stockholm/Älvsjö-mässan som mässpaket, säger Blomqvist.

Efterfrågan på träd, buskar och andra trädgårdsprodukter har ökat påtagligt i restriktionernas kölvatten. Detta medförde att Blomqvists Plantskola slutligen kunde glädjas över ett starkt resultat 2020. Ifjol höll den positiva trenden i sig och man nådde upp till nästan samma nivå.

Företaget har såväl knutit kontakter med nya odlarkunder som utökat den egna lagerhallskapaciteten. Fruktträd med äppel, päron, plommon och körsbär i spetsen har fått en alltmer framträdande roll i produktsortimentet. Totalt har företaget cirka 200 fruktträdsalternativ i sitt aktuella utbud.

– Vi torde vara världens nordligaste plantskola med produktion av fruktträd på agendan, betonar Blomqvist under LF-intervjun.

Det är framför allt de livliga och utökade handelskontakterna västerut som ger Blomqvists Plantskola en speciell profil.

– Över hälften av vår försäljningsverksamhet riktas till Sverige nuförtiden. Kunderna finns i hela Sverige även om tyngdpunkten ligger på de nordligare delarna av landet. Att vi kan erbjuda mera vinterhärdiga sorter är en viktig faktor i sammanhanget.

– Trots extra fraktkostnader är de finländska plantpriserna allmänt taget förmånligare än på svenska sidan. Dessutom har ett finlandssvenskt företag av språkliga och kulturella skäl lättare att etablera långvariga kontakter med svenska kunder.

– Vi ombesörjer många varutransporter till Sverige. Som bäst håller vi på att leverera 13.000 fruktträd till Umeå. Ungefär hälften av leveranserna är avklarade vid det här laget.

– Vi säljer också en del till Norge och Island. På en slätt utanför Reykjavik är för övrigt flera hundra österbottniska fruktträd utplanterade, tillägger Blomqvist.

20220124 105039
Hybridbjörken Hekla är en nyhet i sortimentet. Det är fråga om en kombination av finländsk rödbjörk, isländsk dvärgbjörk och norsk hängbjörk, säger Leif Blomqvist.

Cirka 35 personer sysselsätts under högsäsongen

De första stegen mot dagens version av Blomqvists Plantskola tog Leif Blomqvist redan på 1980-talet då han åkte runt till österbottniska torg för att erbjuda vinbärsbuskar.

– Under den mest intensiva högsäsongen på vårkanten sysselsätter plantskolan cirka 35 personer. Därefter sjunker antalet till cirka 12-13 anställda, säger Blomqvist.

– Med tiden har det blivit svårare att lyckas rekrytera folk till sex veckor långa uppdrag. Några bemanningsföretag har vi dock inte behövt anlita hittills. Till exempel inom de vietnamesiska kretsarna är det vanligt att man tipsar vänner och bekanta om lediga jobb.

– Med finländska mått mätt är vi ett litet företag som är relativt stort i sin bransch.

Huruvida 2022 blir året då samhället äntligen öppnar upp sig igen eller om begränsningarnas och inställningarnas tråkiga tidevarv fortsätter är det än så länge för tidigt att orda om.

– Den stora Stockholmsmässan ska enligt planerna genomföras i månadsskiftet mars-april. Några besked har inte getts ännu även om det kanske inte ser så lovande ut.

Leif Blomqvist har ett förflutet inom dagstidningsbranschen där han bland annat har arbetat med fotografering och bildhantering. Han har hittills författat fyra trädgårdsböcker varav den senaste, ”Våra trädgårdsbär”(2020), nyligen har översatts till finska.

– Alltid går jag omkring med olika planer i medvetandet. Om jag har tid och hälsan i behåll blir det säkert aktuellt med nya projekt, säger Blomqvist angående sin fortsatta litterära bana.