Biolan Biokuitulatos Ilmakuva
Biolan kommer att slopa användningen av torv som råvara senast 2040 och den nu invigda anläggningen är ett viktigt steg i den processen. FOTO: Biolan
Jordbruk Landsbygdsnäringar

Biolan körde igång en ny
biofiberanläggning i Eura

Det finländska företaget Biolan som tillverkar växtunderlag har öppnat en ny produktionsanläggning för biofiber. Med den nya anläggningen vill Biolan minska användningen av torv som råvara till växtunderlag. Motsvarande anläggningar finns inte någon annanstans i världen – istället för torv används bland annat vitmossa och träfiber som råvara.

Det är fråga om den största investeringen i företagets historia, värdet uppgår till över 7 miljoner euro. Anläggningen ligger invid den nuvarande fabriken i Eura och började byggas 2021. Testfasen inleddes hösten 2022 och nu har anläggningen invigts och kör i gång normal produktion.

Biolan kommer att slopa användningen av torv som råvara senast 2040 och den nu invigda anläggningen är ett viktigt steg i den processen.

– Under den senaste tiden har vi finjusterat processerna och maskinerna och vi kan nu berätta att processerna i biofiberanläggningen rentav fungerar bättre än väntat, berättar Hannamaija Fontell som är utvecklingsdirektör i bolaget.

Biolan har utvecklat en unik tillverkningsprocess och har tagit fram nya maskiner och nya metoder tillsammans med maskintillverkarna. Vid tillverkningen av strömaterial och växtunderlag i den nya anläggningen används skogsindustrins sidoströmmar och snabbt förnyelsebar biomassa från mossar som råvara.

– Biofiberanläggningen kommer i första hand att producera två olika slutprodukter. Ingen annan i Finland använder träfiber som råvara för växtunderlag och strö. Den andra slutprodukten, en blandning av träfiber och biomassa från mossar är helt unik och tillverkas inte på något annat ställe i världen, säger Fontell.

Tillgången på torv som råvara kommer troligen att minska så småningom. Den nya biofiberanläggningen erbjuder ett nytt alternativ vid tillverkningen av växtunderlag och strö som också har testats i praktiken, säger bolaget i ett pressmeddelande.

– Vi är inte ett torvföretag, utan en tillverkare av växtunderlag som erbjuder också hållbara lösningar. Vi förstår att världen har förändrats och att de råvaror som används vid produktionen då också måste ändras, säger Biolans vd Teppo Rantanen.

Den nya biofiberanläggningen kommer att producera 200.000 kubikmeter växtunderlag och strö årligen. Av den gamla fabrikens produktion gick 70 procent på export.