Bettina Lindfors Jk 39 J5445
I samverkan med Finlands svenska 4H och Suomen 4H-liitto har Bettina C. Lindfors medverkat som projektledare i lanseringen av Matskolan-Ruokakoulu matfostrankoncept i Finland. FOTO: Finlands svenska 4H
Livet på landet

Bettina C. Lindfors ny koordinator
för utbildning, ledarstöd vid 4H

Bettina C. Lindfors har inlett arbetet som koordinator för utbildning och ledarstöd vid Finlands svenska 4H. Lindfors ansvarar för utveckling av organisationens kompetenshöjande verksamhet, samhällsdialog och samarbetsnätverk i Finland och internationellt.

Bettina C. Lindfors har en stark profil inom främjande av matkultur, matfostran, hållbara livsmedelssystem, cirkulär ekonomi och landsbygdsutveckling i Finland och i Norden. Tidigare har Lindfors arbetat med ledande utvecklings- och kommunikationsuppdrag vid Nordiska ministerrådet (Ny Nordisk Mat-programmet), vid centralorganisationerna för jord-och skogsbruk SLC och MTK samt jord- och skogsbruksministeriet, Stiftelsen för främjande av Finlands matkultur samt Helsingfors universitet.

I samverkan med Finlands svenska 4H och Suomen 4H-liitto har Lindfors medverkat som projektledare i lanseringen av Matskolan-Ruokakoulu matfostrankoncept i Finland. Till sin utbildning är Lindfors politices magister med doktorandstudier vid Helsingfors universitet.

– Jag ser fram emot att stärka Finlands svenska 4H som betydelsefull sakkunnigorganisation inom barn och ungdom i Svenskfinland. Vi utvecklar tillsammans med 4H-föreningarna och samarbetspartners våra unga medlemmars lärande, färdigheter och kunskap kring aktivt medborgarskap, företagsamhet och hållbar livsstil. Vi lägger fokus i verksamheten på teman som matfostran, cirkulär ekonomi och välbefinnande ur en välmående skog – här öppnar vi upp även för olika samarbeten och påverkan lokalt, nationellt samt internationellt, framhåller Bettina C. Lindfors.

– Vi välkomnar varmt Bettina till 4H. Hennes breda kompetens stärker ytterligare FS4Hs profil som en modern och i tiden varande organisation. Bettinas breda nätverk ger tyngd i vårt påverkansarbete för att föra fram finlandssvenska ungdomars och organisationers röster i en hållbar samhällsutveckling, sammanfattar Camilla Wahlsten, verksamhetsledare vid FS4H. Lindfors fungerar som verksamhetsledarens ställföreträdare.