Img 5972
Må Bra-dagens arrangörer önskar att fler lantbrukare skulle ansluta sig till företagshälsovården. Projektassistent Pia Franzén, projektarbetare Susann Rabb och expert Märta Strömberg-Nygård från LPA.
Jordbruk Livet på landet

Avkoppling, umgänge och
livskraft på Må Bra-dagen i Vasa

Det var ett varierat program som de österbottniska lantbruksföretagarna bjöds på senaste torsdag när Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, LPA, ordnade en Må Bra-dag inom projektet Ta hand om bonden.

Social samvaro i avslappnad miljö, i år på Wasa Innovation Center, är en lika viktig del av Må bra-dagen som förplägnad, information och underhållning.

– Viktigast är att bönderna får komma ut och träffa sina yrkesbröder och det här är ett ypperligt tillfälle, säger projektarbetare Susann Rabb.

LPA:s Ta hand om bonden–projekt är redan inne på sitt sjunde år.

Det i sig är bevis nog för att projektet behövs och från LPA:s sida fortgår arbetet att göra det till en stadigvarande tjänst. Behovet är stort och tiderna påfrestande.

Lämna dig inte ensam

Böndernas situation och välmående har inte förbättrats sedan 2017 när projektet startade. Tvärtom. De strävar på i ständigt motlut med försämrad lönsamhet, något som kan tära på ork, motivation och relationer.

– Vi vill lyfta det att man inte lämnar ensam, utan försöker ha människor runt sig man kan kontakta ifall det blir för tungt, säger Susann som tillsammans med LPA:s expert Märta Strömberg-Nygård och projektassistent Pia Franzén arrangerat Må bra-dagen.

– Det värsta är att lämna ensam och grubbla, fortsätter hon. Ta kontakt i tid! Det är bra att diskutera med en utomstående som kan hjälpa en att se annorlunda på situationen.

Från LPA:s sida ser man gärna att fler lantbruksföretagare skulle ansluta sig till företagshälsovården och att de skulle använda de yrkesinriktade rehabiliteringskurser som finns att tillgå i större utsträckning, men anslutningsprocenten är låg.

Märta Strömberg-Nygård säger att yrkesinriktad rehabilitering är något man borde fundera på i ett tidigt skede för att nyttan ska vara största möjliga.

– Många börjar fundera på rehabilitering först i det skedet de börjar fundera över invalidpension, men det är alltför sent, säger Märta.

Vad LPA kan erbjuda är OFLA-rehabilitering som kan fås vid olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar och LFÖPL-rehabilitering som är rehabilitering enligt lagen om pension för lantbruksföretagare.

Olika former av LFÖPL-rehabilitering kan vara arbetsprövning, arbetsträning, utbildning och näringsstöd som man kan få för att skaffa hjälpmedel som behövs för att man ska kunna fortsätta sitt nuvarande arbete.

Img 2574
Christina Wiik, fysioterapeut specialiserad på psykofysiskt arbete och företagshälsovård, pratade om vad man själv kan bidra med för ökad livskraft och motivation.

Livskraft även under svåra tider

Christina Wiik, i grunden fysioterapeut, är specialiserad inom psykofysiskt arbete och företagshälsovård. Hon fungerar även som kognitiv beteendeterapeut och arbetshandledare.

Inom kognitiv beteendeterapi jobbar man med människors tankar och känslor och försöker ändra fokus på dem.

Tack vare tillgången till köptjänsteförbindelser har hon arbetat med LPA-klienter i Ta hand om bonden-projektet i flera år.

Christina jobbar mycket med långtidsproblematik som utmattning, utbrändhet och annan kronisk problematik.

Det är en utmanande samtid vi lever i, nyheterna är sällan upplyftande och det speglar sig i oss och i vårt förhållningssätt.

– Det är klart att vi blir påverkade av det vi matas med och det sänker oss ytterligare, säger Christina. Det är inte konstigt att det uppstår en känsla av maktlöshet och oro och att vi har en stor grad av människor som mår fysiskt och psykiskt dåligt.

– Men vi kan själva försöka styra vår inställning och vårt förhållningssätt. Vår hjärna är sinnesstämningsstyrd och spinner gärna vidare på negativa saker om det är dem vi fokuserar på. Därför är det viktigt att vi pratar om positiva saker när vi umgås.

Var snäll med dig själv!

Ökad självkännedom kan betyda att vi blir medvetna om hur vi tänker och vi ska vara snälla med oss själva. Självdömande kräver enbart energi, ingenting blir bättre av det.

– Då vi inte är nöjda skapar vi en toxisk inre miljö, förklarar Christina. Det börjar röra sig stresshormoner och slaggprodukter i kroppen och vi kan bli sjuka av att gå omkring och vara missnöjda. Var i stället nöjd med dig själv – det skapar inre frid!

Självkänsla och självförtroende är också viktiga aspekter. Självkänsla utgår från den vi är och ingen prestation finns med, även om vi ofta bygger oss en prestationsbaserad självkänsla och försöker göra sådant vi får gillande för.

I självförtroendet ingår att vi vet att vi är duktiga på nånting, men även inser att vi inte är bra på något och att det är okej.

Självkänsla gynnas av uppmärksamhet, respekt och acceptans.

– Vi behöver inte vara av samma åsikt, men vi behöver heller inte fälla andras åsikter, säger Christina. Visa hänsyn! Visa närhet! Lyssna! Empati och medkänsla med andra bygger andras och din egen självkänsla.

Hon betonar också hur stress drabbar en både fysiskt och psykiskt. Den får oss att må dåligt och symtom som sömnproblem, magkatarr, huvudvärk, muskelspänningar, tryck i bröstet, utslag, nedstämdhet, ångest, tinnitus, yrsel och upprepade infektioner kan ofta vara tecken på att stressen gått ett steg längre.

Om vi vet orsaken och kan göra något åt det bör vi göra det, om inte måste vi fundera över hur vi bäst återhämtar oss.

– Egentligen är det inte stressen i sig som är farlig, utan bristen på återhämtning, säger Christina som manar oss att aktivt söka stillhet.

Det är lättare att höra sig själv i tystnaden och då vi fantiserar, dagdrömmer, visualiserar och tänker positiva saker trycker vi ut eventuell oro.

Det är också viktigt att vi tar hand om våra relationer, för de sköter sig inte själva utan ebbar ut om de inte vårdas.

– Lär dig att reda ut konflikter, annars väljer du att leva i en toxisk miljö och betalar i slutändan med din hälsa, säger Christina. Sök försoning!

Axel Mikaela 1
Författarna Axel Åhman och Mikaela Strömberg-Schalin berättade om sina senaste böcker, Eldsjäl respektive Rågången, som båda tar avstamp i en landsbygd i förändring.

Landsbygdslitteratur

Författarna Axel Åhman och Mikaela Strömberg-Schalin är aktuella med böckerna Eldsjäl och Rågången, vars berättelser har stark förankring i landsbygden.

Bägge har vuxit upp på en bondgård, Axel i Palvis, Oravais och Mikaela i Harsböle, Lappträsk, och båda har god erfarenhet av att jobba som avbytare åt sina föräldrar.

Axel, känd som A:et i Humorgruppen KAJ, är numera mångsysslande kulturarbetare, medan Mikaela, SLC:s tidigare jurist, har Nylands Svenska Lantbrukssällskap som arbetsgivare.

De underhåller publiken med funderingar och anekdoter tagna ur sina böcker och ur verkliga livet.

– Jag känner starkt för landsbygden och hela ”Eldsjäl ” är ett långt försvarstal för mindre orter och de människor som befolkar dem, säger Axel vars bok handlar om bygemenskap och om en engagerad eldsjäl som drabbas av utbrändhet och depression.

– Man skriver om saker för att man behöver fundera på dem, fortsätter han. Två år efter att jag själv varit utbränd skrev jag den här och det ändrar hela boken. Den blev viktigare för mig och gav en helt annan förståelse för vad jag skrev.

Mikaela berättar i sin bok om två mjölkgårdar, där den ena avvecklar medan den andra satsar stort för att klara sig i de nya förhållanden som råder då utvecklingen går framåt.

– Det påminner om min egen hemby och om utvecklingen på 80-, 90- och lite 00-talet, säger hon. Och det är frågor jag upplever vara viktiga; livet på landsbygden med djur och strukturförändringar och hur svårt det kan vara. Boken är också en kärlekssång till kon.

– Att bo på landsbygden, konstaterar Axel, är att bo på en plats där folkmängden minskat betydligt. Det finns många berättelser om dem som lämnar, men jag ville utmana klyschorna och ville skriva om dem som vill vara kvar. De får alltför lite respekt i litteratur, konst och kultur överlag.

Anna Karin Ovanifran 1
Anna-Karin Berg rundade av dagen med en handfull välkända sånger. Arrangemanget hölls på Wasa Innovation Center.