Img 3804
Ungdoms- och kvinnoträffen körde igång redan en dag innan förbundskongressen. Attityder och påverkan stod på agendan.
Jordbruk SLC

Attityder handlar om
måndagskänslor,
nyfikenhet och jordgubbar

Har du måndagskänslan kvar på torsdag? Då är det kanske dags att ta sig en funderare! Kommunikationskonsulten Anna Bertills vill få oss att förstå att vi själva är ansvariga för våra attityder och vårt förhållningsätt till livet.

Bertills föreläste på hotell Korpilampi i Esbo där SLC:s ungdoms- och kvinnoträff i söndags tjuvstartade förbundskongressen som inleddes på måndag.

Temat för träffen var attityder och påverkan. Tanken var att ge deltagarna konkreta redskap att jobba med sina egna attityder och också att lära sig föra fram sin åsikt och delta i samhällsdebatten.

Spela med de kort du har

När skörden slår fel, producentpriserna är för låga och motgångarna växer är det lätt hänt att också bitterheten knackar på dörren. Självömkan är ändå ingen lösning på någons problem.

Bertills betonade att vi människor, oberoende av om vi är löntagare, företagare eller något annat alltid har ett val. Vi kan hitta nya vägar eller nya lösningar men vi måste spela med de kort vi har.

– Sälj de jordgubbar du har för de är den enda du kan sälja, citerar Bertills sin egen bortgångna far.

Hon hänvisar till att vi alltid ska göra det bästa av den situation vi har – och vårda de plantor vi redan har.

Hon talade också om vikten av att i det dagliga arbetet försöka hitta en känsla av förväntan – även om livet sviker ibland. Det är så lätt att fastna i det som går fel och glömma bort att vara tacksam.

Med en gnutta nyfikenhet och passion är det däremot lättare att få det liv man önskar.

Vi är alla ambassadörer

I ett samhälle där allt färre har band till landsbygden blir det också allt viktigare för enskilda livsmedelsproducenter att delta i samhällsdebatten. Chanserna att på riktigt kunna påverka hänger också ihop med våra egna attityder och hur vi bemöter den stora allmänheten.

– Tror ni man får mycket till stånd om man kommer till ett förhandlingsbord och börjar med att skälla? frågar Bertills med glimten i ögat.

Men det är givetvis inte bara vad man säger utan också hur man säger som är avgörande.

Förmågan att övertyga

Retorikexpert Alexandra Ohls försäkrade oss att vi alla kan bli goda kommunikatörer. Det gäller bara att förbereda sig väl, vara modig och inse att övning ger färdighet.

Hon levererade en snabbkurs i retorikens grunder och kom med många praktiska poänger att tänka på när man ska hålla ett anförande.

Eftersom förmågan att övertyga långt handlar om förtroende gäller det att med hjälp av karaktär, känsla och logik får åhöraren att tro på dig. Den som inte lyckas väcka några känslor hos åhöraren kan gå hem med outrättat ärende, oberoende vilka fakta som radas upp.

Något mer rakryggade och talförda enades åtminstone kvinnogruppen om att försöka vara mindre självkritisk och se till att göra sin röst hörd både på hemmafronten och inom organisationen.

Img 3796
Joel Rappe ser ljust på jordbrukets framtid. Han står inför det stora beslutet att ta över släktgården Olsböle i Tenala.

Unga önskar statsborgen

Ungdomsutskottet skrev ihop ett utlåtande som presenterades under förbundskongressen av Joel Rappe från SLC Nyland. Han betonade att det i samband med uppdateringen av EU:s lantbrukspolitik är dags att fokusera på hur unga producenter ska kunna utveckla livsmedelsförsörjningen i en mer hållbar riktning.

SLC unga föreslog bland annat att möjligheterna till förmånligare statsborgen för unga företagares investeringslån borde utredas.

– Det är inte längre en självklarhet att bankerna beviljar krediter för utvecklingen av företagsverksamheten inom lantbruket. Därför kommer vi att satsa på att utveckla dialogen med bankgrupperna, sa Rappe.

Joel Rappe står själv inför ett stundade generationsskifte på Olsböle gård i Tenala i Raseborg.

– Jag förhåller mig positivt till framtiden som jordbrukare. Annars skulle jag ju inte ta över, småler han.

Han får medhåll av ungdomsombudet Emmi Nurmi som sannolikt också har ett generationsskifte i antågande. Hon tycker att poängen med sådana här träffar också är att lära känna andra unga jordbrukare från olika regioner.

– Innan jag började som ungdomsombud hade jag inga kontakter till Åboland och Österbotten. På sådana här tillställningar är det lätt att börja prata med folk, säger Nurmi.

Img 3790
Ungdomsombud Emmi Nurmi uppskattade möjligheten att träffa likasinnade under kvinno- och ungdomsträffen på Korpilampi i Esbo.
FOTNOT: Ungdoms- och kvinnoträffen innehöll också ett besök på Naturresursinstitutet Luke i Vik.