Ath Bokslut
Under bokslutsperioden som avslutades den 30 juni år sålde ÅTH nästan 4.400 ton ton gul lök. Det senaste året har företaget också installerat en ny lökpackningslinje för att minska produkt- och emballagesvinnet. FOTO: Inessa Witting
Jordbruk Marknad

ÅTH betalar
rekordstor tilläggslikvid

Odlarägda andelslaget Ålands Trädgårdshall ÅTH ökade förra verksamhetsåret sin försäljning från 18,5 till 18,9 miljoner euro och betalar den största tilläggslikviden i företagets 37-åriga historia. Trots den rekordstora tilläggslikviden på...

Välkommen att logga in dig som medlem eller prenumerant för att läsa denna artikel.

Du kan besöka nedanstående länkar för att bli medlem eller för att prenumerera

Bli medlem Prenumerera