SLC

Årets lokalavdelning
utses på SLC-kongressen
– anmäl din lokalavdelning
senast 31.5

Nu är det dags att lämna in förslag på vilken lokalavdelning inom organisationen som borde bli Årets lokalavdelning. Genom att utse Årets lokalavdelning vill SLC uppmärksamma lyckad verksamhet och goda verksamhetsmodeller lokalt för att fungera som inspiration åt andra inom organisationen.

På kongressen på Åland den 29-30 juni utser SLC för andra gången Årets lokalavdelning och den vinnande lokalavdelningen och belönas med diplom samt ett verksamhetsbidrag på 500 euro.

Eftersom coronapandemin har begränsat möjligheterna till praktisk, traditionell lokalavdelningsverksamhet ges priset denna gång i form av en hedersutmärkelse för lokalavdelningsverksamhet under coronatidens verksamhetsår 2021 och 2022.

För hedersutmärkelsen beaktas särskilt hur lokalavdelning lyckats anpassa den lokala verksamheten till den förändrade verksamhetsomgivningen där coronapandemin begränsat möjligheterna till traditionell verksamhet.

Kriterier för utmärkelsen är att Årets lokalavdelning:

- har gjort satsningar på medlemsvård- eller värvning eller

- har lyft fram jord- och skogsbruket på ett positivt sätt eller

- har stärkt sammanhållningen inom jordbrukarkåren eller

- har främjat hela organisationens syfte eller strategi på lokal nivå eller

- har anpassat den lokala verksamheten till den förändrade verksamhetsomgivningen p.g.a. coronapandemin.

Anmäl din lokalavdelning på SLC:s webbplats slc.fi/aretslokalavdelning senast den 31 maj 2022. Bidrag till tävlingen Årets lokalavdelning kan lämnas in av lokalavdelningar, enskilda medlemmar eller förbund genom att skriv en fritt formulerad motivering varför just denna lokalavdelning borde vinna och hur lokalavdelningen uppfyller tävlingskriterierna.

På kongressen 2018 utsågs Purmo och Raseborgs lokalavdelning till Årets lokalavdelning.

Mera information ger Mia Wikström, SLC:s kommunikationschef, mia.wikstrom@slc.fi.