1 Karstaus Taitoliitto Kuva Kapina Oy
Kardning är det förberedande skedet av spinning. Ullen kardas med kardor med metallpiggar, fibrerna lägger sig parallellt i en luftig rulle, från vilken tråden spinns. FOTO: Kapina Oy
Livet på landet

Årets hantverksteknik
2023 är spinning

Idag är allt fler konsumenter och hantverksentusiaster intresserade av garnets och fiberns ursprung. Vägen från fiber till garn är dock ganska obekant för många, och man känner inte så väl till de många olika arbetsskedena. Oavsett om det är växtfiber eller animalisk fiber, ligger det många arbetsskeden bakom innan det är färdigt garn eller textilier.

Det är nu sjunde gången som Taitoförbundet har utsett Årets Hantverksteknik. Spinning är en tydligt stigande trend bland hantverksentusiaster och det kan förklaras av intresset för transparens i produktionen och autenticitet.

Med årets val av hantverksteknik vill Taitoförbundet bidra till att öka medvetenheten om historien bakom garn, textilier och material, arbetsskedena och därmed också uppskattningen av materialen.

Ull är det enklaste materialet för den som själv vill prova på att spinna för att få en känsla för spinningstekniken. Finsk fårull lämpar sig bra för spinning och tekniken kan prövas med en enkel slända, som man även lätt kan tillverka själv.

Med en slända tvinnar man fibern på samma sätt som med en traditionell spinnrock. Redan att prova på lite öppnar upp skapandeprocessen på ett intressant sätt och man lär sig även se på industriellt framställt garn med nya ögon när man med egna händer gått igenom produktens arbetsskeden börjandes med fibern.

2 Rukkikehrays Taitoliitto Kuva Kapina Oy
En viktig del av spinnrocken är spolen, i vilken garnet som ska spinnas samlas på garnrullen i mitten. FOTO: Kapina Oy

Naturlig fortsättning

Spinning är en naturlig fortsättning på hantverkstekniken för 2022, som har varit färgning med naturfärger. Även vid färgning får man ta del av materialets arbetsskeden, och många hantverksentusiaster är intresserade av att kombinera dessa tekniker och man färgar själv det egna spunna garnet.

Taitoförbundets verksamhetsledare Minna Hyytiäinen uppmanar till att prova på spinning:

– Genom att bekanta sig med spinning öppnas en helt ny värld av olika fibrer. Allt oftare används till exempel olika återvunna fibrer i garn. Det här är också möjligt att göra när man spinner eget garn. Även om spinning kanske låter lite svårt är det enkelt att komma i gång och det är lätt att ryckas med av den här tekniken. Spinningens repetitiva rörelse är underbart meditativ och avslappnande.

3 Rukkikehrays Taitoliitto Kuva Kapina Oy
Fibern matas jämnt och spolen roterar, vilket gör att garnet tvinnas. FOTO: Kapina Oy

Spinningens historia börjar med sländan, där fynden i historien går tillbaka även tio tusen år. Spinnrocken som verktyg är en betydligt nyare uppfinning, här har man inte kunnat fastställa en tid för när den uppfanns.

Olika modeller av spinnrockar används runt om i världen, både upprätta och snedställda. Den traditionella snedställda med stort spinnrockshjul är den vanligaste modellen i Finland.

Gamla spinnrockar kan man hitta på lopptorg, men man bör först bekanta sig med spinnrockens olika delar och deras funktion så man kan avgöra om spinnrockens viktigaste delar är i skick. Det är svårt att hitta någon som kan restaurera gamla spinnrockar då det kräver specialkunnande.

Ett viktigt genombrott inom massproduktion av garn och textil ägde rum i och med den industriella revolutionen, när man på 1770-talet uppfann den första spinnmaskinen som spann många trådar samtidigt.

4 Varttina Kehrays Taitoliitto Kuva Kapina Oy
Sländan är det enklaste spinnverktyget, sländans tyngd vrids för hand för att snurra fritt och trådens tvinnas genom rotationen. Garnet samlas på sländan för hand. FOTO: Kapina Oy