Konekeskus 1 Webben
Turun konekeskus vd Jouni Oksanen (t.v.) och vice vd Heikki Huotari är nöjda med årets försäljning av lantbruksmaskiner. Nästa år däremot väntas bli ett sämre år.
Jordbruk Maskin & teknik Tema

Årets dåliga skörd inverkar
negativt på maskinhandeln

Handeln med lantbruksmaskiner väntas minska nästa år efter en period av tillväxt. Marknaden har i år vuxit med drygt tio procent.

Också hos företaget Turun Konekeskus Oy i Åbo har försäljningen av lantbruksmaskiner ökat. Enligt verkställande direktör Jouni Oksanen motsvarar ökningen i stort sett tillväxten på marknaden.

Enligt Oksanen ligger maskinhandeln totalt sett ändå på en relativt låg nivå samtidigt som maskinparken åldras.

Men det positiva i årets handel är att det i år har sålts fler nya traktorer jämfört med tidigare år och betydligt fler skördetröskor. Trenden är den samma hos Turun Konekeskus.

– Det är till stor del tack var den här utvecklingen som försäljningen har vuxit i år, säger Oksanen.

För arbetsmaskinernas del är tillväxten däremot inte lika tydlig. Inom en del produktsegment har försäljningen ökat, medan den minskat inom andra segment. Oksanen beskriver ändå läget som rätt stabilt.

– För vår del är vi nöjda med årets försäljning, säger han.

Företagets omsättning stiger i år till drygt sjuttio miljoner euro. Maskinhandeln står för åttio procent av omsättningen. En fjärdedel av omsättningen kommer från handeln med begagnade maskiner.

Köpkraften väntas minska

Utsikterna för nästa år är däremot sämre. Enligt Oksanen får årets dåliga skördenivå konsekvenser för maskinhandeln.

– Årets totalskörd ligger på en mycket låg nivå. Trots att spannmålspriserna är höga kommer inkomsterna inte att täcka de ekonomiska förlusterna. Det betyder att jordbrukarnas köpkraft minskar och investeringarna skjuts på framtiden, säger han.

Bristen på komponenter och problem med leveranserna till följd av coronapandemin inverkar också negativt. Maskinernas leveranstider har förlängts.

– Det är något vi fått leva med hela tiden. I vissa fall kan leveranstiden vara upp till lett år, säger Oksanen.

Konekeskus 2 A Webben
Lantbruksmaskiner från den tyska tillverkaren Horsch, på bilden en såmaskin, hör till de nyaste produkterna i Turun konekeskus sortiment. Företaget startade i fjol import och försäljning av maskinerna.

Maskinerna har blivit dyrare

Komponentbristen och stigande råvarupriser har också gjort att lantbruksmaskinerna har blivit dyrare.

– Prishöjningarna är betydande, i snitt drygt tio procent, säger Oksanen.

Att jordbrukarna sedan tidigare kämpar med en ansträngd ekonomi och stigande kostnader för bland annat bränsle och gödsel gör situationen ännu mera utmanande.

Oksanen ser framför sig tydliga effekter i fortsättningen.

– Försäljningen av antalet lantbruksmaskiner kommer att minska klart jämfört med i år, säger han.

Men behovet att investera i nya maskiner är fortsättningsvis stort. Lantbrukarnas ansträngda ekonomi har gjort att maskinparken har åldrats i snabb takt då investeringarna i nya maskiner har släpat efter.

Oro inför framtiden

Enligt Oksanen har nyinvesteringarna släpat efter varje år under de fem senaste åren.

– Risken är nu stor att maskinparkens ålder uppnår en nivå som är ohållbar. Det här resulterar i att effektiviteten i jordbruket minskar, speciellt med tanke på att gårdarna blir allt större och behovet av nya maskiner ökar, säger han.

Oksanen är bekymrad över jordbrukets framtid.

– Många känner inte till att vi har ett försörjningsunderskott i landet. Det här underskottet ökar efter årets dåliga skörd, vi lever redan nu på våra spannmålslager. Beslutsfattarna måste skapa förutsättningar som gör att vi kan ha ett lönsamt och livskraftigt jordbruk så att landet också i fortsättningen kan vara självförsörjande på livsmedel. Här har handeln också ett ansvar, säger han.

Oksanen har en närmare fyrtio år lång karriär bakom sig inom lantbrukshandeln och kan jordbruket. Han har under sin karriär jobbat i ett flertal företag i branschen. Sedan 2018 är han vd för Turun Konekeskus.

Konekeskus 3 Webben
Såmaskin och gödselspridare modell större parkerade invid affärens huvudingång.

Växande familjeföretag

Bolaget som är ett familjeföretag är bland de största aktörerna på marknaden.

Företaget grundades 1998 av Pasi Vesamo. I dag sysselsätter bolaget drygt sextio anställda.

– Vi har vuxit stadigt genom åren och klarat oss bra i konkurrensen, säger Oksanen.

Turun Konekeskus är specialiserat på import och försäljning av traktorer och lantbruksmaskiner samt maskiner för underhåll av fastigheter och grönytor. Till produkturvalet hör också verktyg, reservdelar och olika förnödenheter. Bolaget är också återförsäljare av IKH-produkter i Åbo.

Sedan 2016 är företaget importör och försäljare av Massey Ferguson traktorer. I fjol nådde Massey Ferguson positionen som det tredje största traktormärket i Finland i antalet sålda traktorer efter Valtra och John Deere.

Företaget har ett nät för återförsäljning och service som täcker hela landet. Bolaget har femton egna försäljningskontor, huvudkontoret finns i Åbo.