Dsc03575
Blommorna står ännu kvar på Anna Südhoffs skrivbord efter förra fredagens invigningsfest för Landsbygdens Skattetjänst Ab. De två andra som jobbar på den nya bokföringsbyrån är Mikael Påvals och Dan-Erik Kock.
Jordbruk Skogsbruk SLC

ÅPF:s nya bokföringsbyrå
vill bli bäst i lantbrukssektorn

Bokföringsbyrån Landsbygdens Skattetjänst Ab som Ålands Producentförbund startade i höstas kör nu för fullt.
– Vår vision är att bli den bästa byrån för åländska jord- och skogsbrukare, säger verksamhetsansvariga Anna Südhoff.

Efter en smygstart under hösten flyttade Landsbygdens Skattetjänst i februari in i nya kontorsutrymmen som hyresvärden Landskapets Fastighetsverk byggt om i Ålands Landsbygdscentrum i Jomalaby.

– Vi har stora lokaler och även tillgång till två mötesrum ifall våra klienter vill diskutera enskilt, förklarar Anna.

Hon var tidigare administratör vid ÅPF:s Skattetjänst, men är nu alltså verksamhetsansvarig och tills vidare redovisningsbyråns enda heltidsanställda.

Erfarna medarbetare

Företagets två andra medarbetare Mikael Påvals och Dan-Erik Kock är timanställda.

Båda har stor erfarenhet av branschen eftersom Mikael tidigare var anställd vid ÅPF:s Skattetjänst. Dan-Erik har jobbat på bokföringsbyrån Da-Ka Öb, som avvecklas under under det här året när företagets två delägare går i pension.

Redan i fjol inledde ÅPF och nystartade Landsbygdens Skattetjänst Ab ett samarbete med Da-Ka Öb för att säkerställa att deras kunder har någonstans att vända sig också i framtiden.

– Med nya och gamla kunder har den nystartade byrån Landsbygdens Skattetjänst Ab visionen att bli den största byrån för jord- och skogsbrukare på Åland, förklarar Anna Südhoff.

I bolagets styrelse är Johan Holmqvist ordförande. De övriga medlemmarna är Birgitta Eriksson-Paulson i sin roll som ÅPF:s ordförande samt Sven-Anders Danielsson och Ida Eklund.

– Allt vi gör i det här bolaget främjar jord- och skogsbrukarna. Även vinsten går till att bevaka deras intressen, betonar verksamhetsansvariga Anna. 

Fakturerar också ÅPF

Hon tycker att Landsbygdens Skattetjänst kommit riktigt bra igång och redan har fått många kunder. Just nu är det också högsäsong för exempelvis skattedeklarationer.

Det nya bolaget ska tillgodose alla behov kunderna har vare sig det gäller bokförings-, personaladministrations-, deklarations- eller beskattningstjänster.

Till kunderna hör också ÅPF med vd Sue Holmström eftersom Landsbygdens Skattetjänst tagit över det mesta av de medlems- och andra arbetsuppgifter som Anna Südhoff tidigare skötte som administratör på ÅPF:s kansli.

– Enda skillnaden är att vi nu fakturerar ÅPF som samma sätt som våra övriga kunder.

Det är förstås ganska självklart att ÅPF anlitar en bokföringsbyrå som förbundet äger till 100 procent.

– Dessutom gav vi det förmånligaste anbudet, skrattar Anna Südhoff.