Blyforbud 1 D
Utöver jakt gäller blyhagelförbudet till exempel skjutbanor inom förbudets tillämpningsområde. ARKIVFOTO
Livet på landet

Användning av blyhagel
förbjuds på våtmarker

Blyhagel får inte användas vid jakt på våtmarker eller deras skyddszoner från och med 15.2.2023, meddelar Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). Förbudet grundar sig på begränsningen av blyhagel som EU-kommissionen godkände...

Välkommen att logga in dig som medlem eller prenumerant för att läsa denna artikel.

Du kan besöka nedanstående länkar för att bli medlem eller för att prenumerera

Bli medlem Prenumerera