Livet på landet

Ansökan om stöd för bybutiker
ska lämnas 13.3-2.5

Butiker på landsbygden kan ansöka om stöd för bybutiker 13.3-2.5, meddelar Livsmedelsverket.

Bybutiksstödet är ett stöd som är avsett för dagligvarubutiker på landsbygden och som syftar till att främja tillgången till tjänster på landsbygden. Köpmannen kan använda bybutiksstödet till exempel för att upprätthålla tjänsteutbudet i sin butik samt göra det mångsidigare.

En butik kan få ett stöd på högst 15.000 euro per år. Stödbeloppet kan vara mindre om det finns många sökande. En butik som erbjuder butiksbilservice kan få förhöjt stöd. Stödet söks i e-tjänsten Hyrrä och beviljas av Livsmedelsverket.

Ett villkor för stödet är bland annat att butiken är belägen på landsbygden, att butiken är verksam året runt och att avståndet till närmaste andra dagligvaruhandel är minst 7,5 kilometer eller att butiken annars är svår att nå. Närmare stödvillkor och ansökningsanvisningar finns på Livsmedelsverkets webbplats.