Img 4062
Juha Siltanen är försäljningschef vid Anolytech som säljer en patenterad lösning för rening av vatten, användbar vid till exempel husdjursproduktion eller växthusodling.
Maskin & teknik

Anolytech har en miljövänlig
lösning för rening av vatten

Svenska företaget Anolytech säljer en miljövänlig lösning för rening av vatten.

– Det är en unik, effektiv och miljövänlig lösning som fungerar utmärkt för lantbrukets olika behov, säger Juha Siltanen, som är försäljningschef vid Anolytech.

Systemet bygger på att den unika desinfektionslösningen AnoDes produceras på plats hos användaren i en anläggning som hyrs av Anolytech och som sedan kopplas direkt till den ifrågavarande eller produktionsanläggningens verksamhetens vattensystem.

Desinfektionslösningen AnoDes avdödar effektivt bakterier i alla typer av system med dricksvatten.

– Vi försöker nu etablera oss allt mera på den finländska marknaden, säger Siltanen.

Tillverkningsprocessen är cirkulär och använder endast vatten, salt och el, vilket gör Anolytechs system till en betydligt mera hållbar desinfektionsmetod än de flesta andra.

– Det är den noggrant kontrollerade pH-nivån som är grunden för desinfektionsförmågan hos AnoDes. Systemet möjliggör en unik och exakt styrning av pH-värdet, vilket innebär att Anolytech kan garantera effektiv vattendesinfektion oavsett kvaliteten på det inkommande vattnet, säger Siltanen.

Inga farliga kemikalier används vid desinfektionen. Restprodukterna är dessutom så ofarliga att de kan följa med ut i avloppet uppger Anolytech.