Selander
Nylands skogsråd har beslutat att tilldela Annikka Selander Pro skog-priset 2023. ARKIVFOTO
Tema

Annikka Selander belönades med
Nylands skogsråds Pro skog-pris

Nylands skogsråd har beslutat att tilldela Annikka Selander Pro skog-priset 2023. Priset överräcktes i Lovisa 31.5.

Pro skog-priset är ett sätt att belöna och uppmuntra arbete för skogen och skogsbranschen i landskapet. Skogsrådet delar ut priset till en person, en arbetsgrupp, ett företag eller någon annan sammansättning för aktivt, innovativt och fruktbart arbete för att nå det regionala skogsprogrammets mål.

Annikka Selander har stor erfarenhet av att arbeta med skogar. Hon har arbetat inom skogsbranschen bland annat som lärare på både finska och svenska. För Selander har det varit viktigt att möjliggöra högklassig kompetens inom skogsbranschen också på svenska. Under de senaste åren har hon arbetat vid Finlands skogscentral som skogsvårdsexpert.

Selander har alltid velat förmedla information om hållbar skogsvård och naturhänsyn. Hon har aktivt skrivit artiklar i skogstidskrifter. Artiklarna har handlat om skogarnas hälsa, naturhänsyn och åtgärderna inom vardaglig skogsvård.

– Annikka Selanders expertis och entusiasm för skogs- och naturvård gör också åhörarna mer intresserade av att diskutera ämnet. Annikka kommer alltid att lyfta fram naturhänsyn och beaktandet av mångfalden som en del av skogsvården, säger skogscentralens chef för näringstjänster i Nyland Mika Salmi.

I samband med överräckningen av prisdiplomet planterades ett träd för att symbolisera tillväxt, framtid och gemenskap.