Jordbruk SLC

Anmäl dig till
generationsväxlingskursen
senast 7.3

Producentförbunden ÖSP, SLC Nyland, SLC Åboland och ÅPF genomför i samarbete med centralförbundet SLC en gemensam tvådelad, virtuell generationsväxlingskurs.

Den första delen av kursen går av stapeln tisdagen den 9 mars kl.10-13 och den andra delen torsdagen den 11 mars kl.18-20.30. Kursen genomförs digitalt i Teams.

Kursen riktar sig till lantbrukare på hela SLC:s verksamhetsområde, det vill säga i Österbotten, Nyland, Åboland och Åland som står inför en generationsväxling. Kursen är gratis för SLC-medlemmar.

Föreläsare från bl.a. lantbruksrådgivningen, NTM-centralen, LPA och banksektorn medverkar i programmet.

De båda kursdelarna spelas in. Allt kursmaterial sänds till deltagarna efter kursen och materialet publiceras även på SLC:s webbsida.

Anmäl dig till kursen senast den 7 mars. Anmälningslänken till Lyyti och kursprogrammet i sin helhet finns här. Länken för att ansluta till kursen skickas dagen före kursstarten per e-post till alla dem som anmält sig. Har du frågor om kursen kan du vara i kontakt med ditt eget förbund eller Pia Franzén, tfn 040-5567020 eller e-post pia.franzen@slc.fi.

Generationsväxlingskursens program

Tisdag 9.3, del 1

9.45 Linjerna öppnas
Planering av generationsväxling
Beskattningsfrågor
Startstöd
Ta hand om bonden-projektet
13.00 Programmet avslutas

Torsdag 11.3, del 2

17.45 Linjerna öppnas
Finansiering av generationsväxling
Vardagsjuridik
Pensionsfrågor
Erfarenheter och tips vid generationsväxling
20.30 Programmet avslutas