Markberedning 3 B
All skogsmark borde beredas före förnyelse, säger revirinstruktör Torolf Finnbäck. Det förbättrar förutsättningarna för en lyckad tillväxt.
Tema

Alltid bra att markbereda
när skogen ska förnyas

Markberedning borde utföras inför all skogsförnyelse, såväl naturlig sådan som plantering. Av den bestämda åsikten är revirinstruktör Torolf Finnbäck vid Södra skogsreviret.– Kostnaderna är en utmaning, men för att få...
Ett år gammal avverkningsyta Avverkningen på den yta som nu markbereds har utförts för omkring ett år sedan. – Vi var tvungna att vänta med att samla riset här tills virket var...
Kostnaderna en utmaning Tillsammans med sin far Bengt har Kim Karlqvist företaget B-K Karlqvist Ay, som utöver markberedning utför dikning, avverkningar, närtransporter, energiavverkningar samt gräv- och markbyggnadsarbeten. Företaget anlägger även skogsvägar...
Plantering med gran Före slutavverkningen fanns det granskog på den aktuella ytan med inslag av löv som björk och asp, till och med en enstaka skogslind som står kvar som naturvårdsträd....

Välkommen att logga in dig som medlem eller prenumerant för att läsa denna artikel.

Du kan besöka nedanstående länkar för att bli medlem eller för att prenumerera

Bli medlem Prenumerera