Alandturne1
Det finns potential att öka samarbetet mellan Österbotten och Åland i fråga om hållbarhetslösningar, säger projektledaren Nora Backlund (med dottern Stella). Till höger ses Harriet Strandvik (Spectrum Åland) och Joel Lindholm (Skördefestens Vänner).
Jordbruk Landsbygdsnäringar

Ålänningar på
hållbarhetsturné i Österbotten

En åländsk grupp med representanter från olika organisationer med hållbara lösningar på agendan gjorde ett tre dagar långt besök i Österbotten i början av mars. Kunskapsutbyte och spridande av inspiration var några centrala mål med landskapsrundan.

Nora Backlund, specialsakkunnig och projektledare för hållbarhetsveckan, berättade att den turnerande besöksgruppen bestod av 14 representanter för olika åländska organisationer samt 8–9 medverkande österbottningar.
– Tanken är att utbyta kunskap och erfarenheter samt förmedla inspiration för byggande av olika slags samarbetsnätverk mellan Österbotten och Åland. Till exempel inom fiskenäringen torde det finnas goda förutsättningar. Vi har besökt företaget Polar Filé i Närpes och bekantar oss också med det aktuella projektet Fiskeboost i Jakobstad.

– Efter besöket hos Bjarne Mara ska vi hålla en session då gruppens deltagare sätter sig ner och funderar på olika typer av regionalt samarbete, tillade Backlund i samma veva.

Social cirkulär ekonomi, kommunalt hållbarhetsarbete och hållbar turism var några framlyfta centrala teman som det reflekterades över.

Alandturne2
De åländska gästerna gjorde en utflykt till Bjarne Maras ekologiska mjölkgård i början av mars. Mara har ett 50-tal kor i kall lösdrift i sitt fähus.
Alandturne3
84 monterade solpaneler på takhöjd är en av de hållbara energilösningar som Bjarne Mara har gått in för.

”Åland och Österbotten  har mycket gemensamt”

Trots det betydande geografiska avståndet finns det absolut potential att utvidga samarbetet mellan Österbotten och Åland i fråga om hållbarhetslösningar. Det betonade Joel Lindholm, projektkoordinator för Skördefestens Vänner.

– Det finns liknande ambitioner och tänkesätt i de båda landskapen som dessutom präglas av driftighet och framåtanda, sade Lindholm.
– Målet med besöket är att på sikt få igång samarbeten och lära av varandra. Nya projekt och samarbeten tar tid. Men jag är förhoppningsfull att våra gemensamma besök i varandras regioner kan leda till nya projekt, underströk i sin tur Harriet Strandvik, projektledare för Spectrum på Åland.

Med inspiration hämtad från andra sidan Kvarken har man i Österbotten utvecklat Hållbarhetsveckan – ett speciellt evenemang som sprids till andra delar av Finland som bäst.

På Åland har man bland annat etablerat det lokala nätverket bärkraft.ax som har en hållbarhetsagenda med sju strategiska målsättningar.

– Förnybara energialternativ diskuteras hela tiden. För närvarande är till exempel två havsområden utanför Åland tilltänkta som potentiella platser för anläggande av större havsvindkraftparker, tillade Strandvik.

Närheten till det mera ekologiskt orienterade Sverige till trots har omställningarna inom det åländska jordbruket inte direkt gått i rasande fart.

– Dock har man kommit en god bit på väg. För närvarande odlas 28,2 procent av odlingsarealen ekologiskt medan det nationella genomsnittet är 13,9 procent, sade Joel Lindholm.