Af Spanien Gruppbild
Agroforstare på besök i citrusodling.
Jordbruk Skogsbruk EU

Agroforstare bekantade sig med
jord- och skogsbruk i Spanien

I mars fick medlemmarna i Svenska studenters Agro-Forst förening r.f. möjligheten att delta på en exkursion till Spanien. Under resan gjordes flera besök till intressanta företag och organisationer.

Gemensamt för flera av besöksmålen var att man på olika sätt arbetar för att förbättra hållbarheten inom jord-, och skogsbruk i Spanien.

I Madrid fick vi ta del av hur nationalparkerna sköts samt hur man arbetar för att upprätthålla den biologiska mångfalden.

Ett av huvudmålen i nationalparken Sierra de Guadarrama är skydd av grågamen genom att följa specifika regler vid avverkning av skogen, speciellt under häckningstiden. Grågamen har omkring 100 bon i nationalparken. Boskap och hästar får ströva fritt i parken under sommaren för att underhålla traditionella sedvänjor och bevara kulturbiotoperna.

Motverkar ökenspridning

I Seville fick vi besöka permakulturgården Danyadara och familjeföretaget Gospa Citrus. Danyadara är ett ideellt projekt som jobbar för att anpassa sig till ökenspridningsprocessen i Andalusien genom att utforma och implementera odlingstekniker med potential till att förbättra den biologiska mångfalden i jorden.

Stort fokus läggs även på vattenhushållningen. Till exempel förhindras vattnet från att avdunsta genom att hela tiden ha marken täckt av växtlighet och avrinning förebyggs genom att plantera vattenuppfångande växter enligt höjdkurvor.

De planterar suckulenter som klarar av att binda fukt från luften samt nyttjar allt grått vatten som skapas på gården. Kunskapen från projektet delas till de lokala jordbrukarna för att visa hur de kan samverka med naturen och till och med gynna den.

Gospa Citrus sysslar med ekologisk odling av citrus och andra exotiska frukter. Företaget är speciellt känt för sorten pomerans, och exporterar sina produkter främst till England.

Området gården ligger på har en mycket rik historia, och företaget är redan inne på sin fjärde generation, med fruktträd som är till och med 165 år gamla.

Gården använder sig av droppbevattning. Majoriteten av citrusträdets rötter sträcker sig utanför trädkronans periferi. Strilslangarna placeras därför i en ring runt trädet så vattnet tas upp effektivt.

Af Spanien Hojdkurvor
Jordbrukslandskapet bjuder på variation i höjder.

Certifierade sjukdomsfria olivträd

Vi besökte även skogs-, och lantbruksingenjörsfakulteten vid Córdoba universitet. På universitetet görs det ingående forskning inom olivodling, och här finns världens första samling av certifierade sjukdomsfria olivträd.

Universitetet har en plantskola och förmedlar kvistar till jordbrukare som vill börja med olivodling. Vi fick en uppfattning om den långa processen som kan ta upp till 10 år från planterad kvist i plantskolan till ny etablerad odling, och att arealen för olivodling i Spanien är lika stor som den totala odlingsarealen i Finland.

På universitetet kan man även läsa skogsbränder som huvudämne, och vi fick se ett datorprogram utvecklat för att se den ekonomiska förlusten i realtid vid skogsbränder. Universitetet har en bil som fungerar som radiolänk vid skogsbrandsutryckning som behövs då flygplan används för släckning av bränderna.

För att förebygga skogsbränder i Spanien sysslar de med kontrollerad eld där man bränner högväxande gräs för att elden inte skall kunna spridas vid uppkomst av skogsbrand.

Universitetet sysslar med Erasmus samarbete, och vi fick äran att träffa en spansk studerande som varit på utbyte till Joensuu.

Ekologisk vingård

Vårt sista besök var till en liten ekologisk vingård på 1,5 hektar. Vi fick lära oss om hela processen från odling till försäljning.

Även om gården i praktiken är ekologiskt, säljs inte flaskorna med certifikat eftersom byråkratin är så invecklad och dyr.

Gården är belägen i Sierra de Cártama som är känt för sitt mikroklimat som lämpar sig för odling av avokado och vindruvor. Ägarnas mission är att återuppliva en lång tradition av vinproduktion som börjat redan på den romerska tiden.

Resan blev en mycket lärorik upplevelse med många nya och även bekanta perspektiv på jord-, och skogsbruk. Vattenhushållningen togs upp som en mycket viktig och ibland oroväckande aspekt.

Odling av avokado och mango har blivit allt vanligare på grund av ökad efterfrågan, men att odla dessa är beroende av rikligt med vatten, vilket inte finns i överflöd i södra Spaniens klimat.

De spanska jordbrukarna kämpar även med den överväldigande byråkratin som är bekant för många jordbrukare i Finland.

Pernilla Sved