Agroforstare1
Svenska Studenters Agro-Forst Förening r.f fyller 100 år 2019 och 22.3 ordnar man stor jubileumsfest på gamla studenthuset i Helsingfors. Sara Willberg, till vänster, är årsfestmarskalk för festen tillsammans med Gustav Nyholm som också är viceordförande för föreningen. Nadia Korkman är ordförande.
Jordbruk Skogsbruk Landsbygdsnäringar Tema

”Agro-forst” fyller 100 år

I år fyller Svenska Studenters Agro-Forst Förening 100 år. Det här firas med nostalgiska tillbakablickar på åren som gått, med en pigg och färgstark föreningsverksamhet och inte minst med en hejdundrande jubileumsfest fredagen den 22 mars på gamla studenthuset i Helsingfors.

”Agro-foooooorstareee!”. Många är vi som genom åren hört det kännspaka uppropet ljuda både högt och fritt när agro-forststuderande, medlemmarna i Svenska Studenters Agro-Forst Förening, kallat på varandra. Ofta i glada och uppsluppna sammanhang som fest, sits eller första maj-firande i Kajsaniemiparken i Helsingfors. Och inom kort får de chans att göra det igen när föreningen firar sina 100 år med jubileumsfest på gamla studenthuset.

– Det blir en högtidlig jubileumsfest med 360 föreningsmedlemmar, berättar årsfestmarskalk Sara Willberg.

– Tidigare studerande, allt från 1950-talet till i dag deltar, säger årsfestmarskalk Gustav Nyholm som också är föreningens viceordförande.

Lång och gedigen planering

100-årsfesten inleds med solenn akt och uppvaktning och nästa dag blir det sillis, men däremellan ryms förstås en hel del festligheter.

– Festen är en stor grej för ”agro-forst” och alla som har och haft med föreningen att göra, det är mycket roligt att den blir av. Den har planerats sedan 2015, säger ordförande Nadia Korkman.

Med ”agro-forst” avser man ibland föreningen och ibland agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet. Föreningen har för tillfället 40 studerandemedlemmar och det som förenar dem är språket och förstås det de studerar.

”Agro-forst” har medlemmar som studerar lantbruksvetenskaper, skogsvetenskaper, miljö- och livsmedelssektorn, livsmedelsvetenskaper och veterinärmedicin (annan fakultet). De flesta studerar på campuset i Vik.

Professorn i lantbruksekonomi, John Sumelius, fungerar som föreningens ålderman.

100 Arslogo

Svenskan förenar

– Det är en massa olika sorts människor som söker sig till ”agro-forst” och här finns en avslappnad och uppfriskande stämning. Det är ändå språket som är det som verkligen förenar oss. I och med att vi antingen helt och hållet eller delvis studerar på finska eller engelska så känns det bra att också få vara delaktig i en svenskspråkig gemenskap, säger Korkman.

Föreningen förvaltar årligen återkommande traditioner, bland annat inom idrott, kultur och körsång, men trots att de finns så lever de också i samklang med tiden. Kamratskapet mellan ”agro-forstare” är ändå någonting som inte förändrats på hundra år. Det är också någonting man mycket tidigt försöker engagera nya ”agro-forstare” i.

– Vi vill skapa en välkomnande atmosfär för nya studerande. Det är klart att intresset varierar, men så gott som alla deltar i gulisen, säger Korkman.

Intresserade studerande

Korkman studerar miljö- och livsmedelsekonomi som huvudämne med miljö- och naturresursekonomi som inriktning.

– Utsläppshandeln och cirkulär ekonomi intresserar mig mycket, men nog också helheten inom bioekonomi, säger hon.

Sara Willberg är redan utexaminerad och studerade lantbruksvetenskaper som huvudämne med husdjursvetenskaper som inriktning i kandidatskedet. I magisterskedet studerade hon husdjurens näringsvetenskap.

– Jag är mycket intresserad av vad som fungerar i praktiken och vad som händer och sker i miljön omkring oss, säger Willberg som har flera års erfarenhet av praktik och arbete med husdjur.

Gustav Nyholm studerar lantbruksvetenskaper som huvudämne med lantbruksekonomi som inriktning.

– Jag är intresserad av olika lösningar och tillvägagångsätt för att öka lönsamheten i jordbruket, säger han.

Det verkar onekligen som att ”agro-forst” fortsättningsvis kommer att stå för sakkunskap inom de gröna näringarna i Finland, också på svenska.

FOTNOT: Med anledning av jubileet ges två jubileumsskrifter ut, en regelrätt historik och en bok med personporträtt över föreningsmedlemmar genom tiderna, ”Seklets odlare”.