Opinion Livet på landet

Ännu ett övergivet hus står där och ruttnar bort …

Visst har du kört längs en landsväg i Finland och sett ett övergivet hus och funderat på vem som bott där och vilken historien är bakom just det huset? Vilka tankar har människorna som byggt huset haft och i vilket skede av livet har de befunnit sig i? Vad har fått dem att slå sig ner just här och bygga ett hus som ser ut på det här sättet? När skedde det här och varför?

Det finns många intressanta historier bakom övergivna hus och Finland är minsann de övergivna husens land. Fenomenet skvallrar väl mest om den avfolkning av landsbygden som landet upplevt under de senaste femtio-sextio åren, men kanske också om någonting annat. Att vi i vårt land de facto är ganska dåliga på att ta hand om våra gamla hus. Kanske det också delvis är fråga om mentalitet.

Enligt MTK:s uppskattning finns det 100 000–200 000 obebodda bostadshus i Finland. Det här i ett läge när intresset för landsbygden de facto har ökat. Många fastighetsägare är ändå inte redo att sälja bort sitt obebodda hus och även det här är ett typiskt drag för oss finländare. Av olika orsaker har vi svårt att sätta punkt och avyttra ett hus, trots att vi inte använder det. För de som igen är intresserade kan det också vara ett alltför stort beslut att köpa en gammal fastighet på landsbygden medan å sin sida regelrätt uthyrning inte lämpar sig för alla. För många fastighetsägare är inte heller pengarna det viktigaste utan de prioriterar att huset ifråga används och hålls i skick.

Därför ska MTK nu utveckla en webbtjänst för att föra samman ägarna till de övergivna husen i Finland och de som kan tänkas vara intresserade av dem. Det här under mottot ”bo och ta hand om huset”. Projektet heter ”Autiotalot ja hiljaiset kiinteistöt hyötykäyttöön” (på svenska Ödehusen och de övergivna fastigheterna till nyttoanvändning). Det här är ett på alla sätt lovvärt initiativ och vi hoppas att projektet för med sig reell nytta för landsbygden och fastighetsägarna där. Nu gäller det också att på alla tänkbara sätt ta vara på det ökade intresset för boende på landsbygden, som bland annat coronapandemin fört med sig.