Livet på landet

Åbonejdens Natur vill
lägga ned sin verksamhet

Miljöorganisationen Natur och Miljös lokalförening Åbonejdens Natur föreslås bli upplöst i samband med det förestående årsmötet i Åbo den 2 juni. Orsaken till förslaget att lägga ned föreningen är de tilltagande svårigheterna att engagera nya styrelsemedlemmar i verksamheten.

– Åbonejdens Natur har gått på sparlåga en längre tid. Det finns ingen dramatik bakom det här beslutsförslaget. Ibland tynar en förening bort. Visst känns det vemodigt att lägga ned verksamheten, men vi kan inte upprätthålla en förening med hjälp av konstgjord andning, säger Albert Weckman, tillförordnad styrelseordförande för Åbonejdens Natur i ett pressutskick.

Åbonejdens Natur har för närvarande sammanlagt 60 medlemmar. Natur och Miljö erbjuder dessa medlemmar nu möjligheten att ansluta sig till systerföreningen Pargas Naturskyddsförening eller moderorganisationen Natur och Miljö.

– Trots planerna på att lägga ned lokalföreningen Åbonejdens Natur kommer vi ingalunda att ligga lågt i Egentliga Finland. Vi bevakar kontinuerligt lokala miljö- och naturvårdsfrågor i Åboland, säger Camilla Sederholm, verksamhetsledare på Natur och Miljö.

Natur och Miljö driver bland annat en livskraftig naturskola i Åboland som i år har tre anställda. I sommar kommer Natur och Miljö att gästa Egentliga Finland inom ramen för en sommarturné som sprider information om kampanjen Bättre med Bönor.

Pargas Naturskyddsförening har just nu 46 medlemmar och en mångsidig verksamhet. Åbolands naturskola ordnade i fjol sammanlagt 112 naturskoldagar för 1.873 barn och 225 vuxna.

Åbonejdens Natur har inga skulder eller andra juridiska åtaganden som skulle kräva moderorganisationens insatser.

– Vi hoppas att alla medlemmar i Åbonejdens Natur fortsätter att stödja Natur och Miljös verksamhet genom att ansluta sig antingen till Pargas Naturskyddsförening eller till moderorganisationen. Vi går ut med konkreta anvisningar för hur det går till i vår möteskallelse, säger Weckman.

Natur och Miljö har sammanlagt 20 lokalföreningar på olika håll i Svenskfinland. Om Åbonejdens Natur läggs ned den 2 juni sjunker antalet till 19 föreningar.