A Spannmal Osterman Mj V9 23
Peter Österman har getts i uppdrag att utreda för- och nackdelarna med att registrera A-spannmål som en producentorganisation. ARKIVFOTO
Jordbruk

A-spannmål i Sjundeå
utreder möjligheterna

Andelslaget A-spannmål i Sjundeå överväger att ombilda andelslaget till en producentorganisation. Samtidigt strävar man efter tillväxt och vill utvidga verksamheten till östra Nyland och Kimitoön i Åboland (se även LF 10.3).

Styrelseordförande Kim Forsman säger att inga beslut har fattats. Men en utredning pågår om vilka möjligheter det finns att ombilda andelslaget till en producentorganisation.

Utredningen pågår parallellt med ambitionerna att expandera och få med fler spannmålsodlare som säljer sin spannmål via andelslaget. På så sätt når man större volymer och kan rikta sig till fler intresserade köpare främst till industrin och till kvarnar.

A-spannmål, som också förmedlar brännolja, växtskyddsmedel och kalk, strävar till att få ett högre pris för spannmålen genom den gemensamma försäljningen. Spannmålen säljs via anbudsförfarande till den som ger det högsta anbudet.

Forsman säger att man har fått ett pris som är en aning högre än listpriserna tack vare att man säljer analyserad spannmål i större partier.

– Vi är väldigt noga med att våra partier har god kvalitet. Men vi gör inga lottovinster. Priserna vi får är snäppet högre än listpriserna, säger han.

Målet är att växa sunt

A-spannmål är ett av få andelslag i landet som förmedlar spannmål. I Tavastland finns ViljaTavastia som är betydligt större med omkring 620 andelsmedlemmar.

A-spannmål har i dag ett 50-tal andelsmedlemmar. Dessutom har man ett 70-tal medlemmar som anlitar andelslagets tjänster.

Forsman säger att målet är att växa sunt och att man på sikt kan anställa en verksamhetsledare. Om verksamheten sedan sker som hittills eller i form av en producentorganisation återstår att se.

Själv är Forsman inte helt övertygad om det lönar sig att ombilda andelslaget till en producentorganisation. Han säger att A-spannmål redan har ett fungerande koncept och att en producentorganisation är något som kanske passar bättre för nya organisationer eller andelslag.

Han befarar också att en producentorganisation medför ökad byråkrati och kräver mera resurser. Dessutom är han skeptisk till att reglerna också blir striktare med bland annat bindande kontrakt.

– Vår verksamhet fungerar på frivillig väg. Jag tror på att man kan vara med av fri vilja och att odlarna tycker att det är värt det. Odlarna är väldigt känsliga över att tappa kontrollen över sin egen verksamhet, säger Forsman.

För- och nackdelar utreds

Peter Österman har getts i uppdrag att utreda för- och nackdelarna med att registrera A-spannmål som en producentorganisation.

Han är försiktig i sina uttalanden och påpekar att utredningen ännu är i sin linda.

– Vi avvaktar och ser vad som händer på marknaden och vad Tuotto-projektet för med sig. Vi kommer att titta på deras modeller och se om de passar vår organisation. A-spannmål har ju redan ett fungerande koncept.

Att verka som en producentorganisation till skillnad från ett andelslag skulle innebära striktare regler och en risk för ökad byråkrati. Till fördelarna hör att producentorganisationen har rätt att bestämma till vilket pris man säljer och att odlarna då kan få en bättre position på marknaden och på så sätt kan påverka priserna.

Men Österman är tveksam till att en producentorganisation ensam kan påverka marknaden.

Fler organisationer behövs

– Det behövs fler organisationer som tillsammans jobbar på samma sätt. Fler små organisationer kunde också jobba under en takorganisation. Då kan man säkert förhandla sig fram till bättre priser, säger han.

En annan fördel med producentorganisationer är att det finns större möjligheter till export då volymerna är stora.

Österman menar att exporten kan leda till en bättre balans på den inhemska marknaden.

– Normala år har vi överutbud på spannmål i Finland. Men via exporten får vi en bättre balans och förhoppningsvis bättre priser. Det vore bra om vi fick priser som motsvarar spannmålspriserna i Europa, säger han.

Läs även:
Spannmålsodlare startar producentorganisation
Intresse finns hos odlare på Kimitoön