Afoder Webben
A-foder har stort behov av fler kontraktsodlare av proteingrödor som ärt och bondböna. Fördelarna med att gå in för kontraktsodling är många. När odlaren vet priset blir det lättare att göra en förhandskalkyl, säger Sören Stenroos, spannmålsuppköpare på A-foder.
Tema

A-foder vill ha fler
kontraktsodlare av proteingrödor

I flera år har A-foder haft en stor efterfrågan på proteingrödor. Och intresset har vuxit för odling av ärter och bondböna som sker på kontrakt. Fördelarna med kontraktsodling är många, säger anskaffningschef Sören Stenroos.

De senaste åren har A-foder, som hör till Atria, haft ett behov av 30 miljoner kilo ärter och bondböna som komponenter i sin fodertillverkning. Förra året kunde målet ha nåtts om det inte hade varit för en mycket utmanande växtsäsong.

– Då trodde vi att vi skulle nå målet på 30 miljoner kilo proteingrödor, men på grund av vädret hamnade vi under. Men intresset för odling av proteingrödor växer kontinuerligt och vi landade på cirka 22 miljoner kilo ärter, och 3 miljoner kilo bondböna, så vi närmar oss, säger Sören Stenroos, spannmålsuppköpare på A-foder.

Odling av proteingrödorna ärt och bondböna sker genom kontraktsodling. Kontraktsodling är något som producentorganisationer lyfter fram som ett bra alternativ för odlaren. Stenroos håller med.

– Ur odlarens perspektiv är kontraktsodling bra för att man slår fast priset på förhand. När odlaren vet priset blir det lättare att göra en förhandskalkyl och räkna kostnader och vilken skörd som krävs för att nå lönsamhet. Kontrakt ger en säkerhet, säger han.

Fördel för alla parter

För det andra lyfter Stenroos fram att det är positivt för alla parter – säljare och köpare – om skörden levereras direkt utan mellanhänder.

– Har vi kontrakt med en odlare som levererar skörden direkt undviker vi att betala en mellanhand. Det är en win-win situation för båda parter eftersom vi då kan betala ett högre pris, menar han.

A-foder erbjuder olika typer av kontrakt för proteingrödor och spannmål. Det ena alternativet är ett kontrakt med dagspris, vilket innebär att odlaren får det pris som gäller vid dagen för försäljningen. Ett annat är ett kontrakt där priset slås fast på förhand.

Det tredje alternativet är en garantipriskontrakt, som har blivit det populäraste.

– I det kontraktet är ett lägsta pris fastställt på förhand. Men är priset högre vid dagen för försäljningen får säljaren det priset. Har dagspriset sjunkit under det som slogs fast är odlaren ändå garanterat det lägsta. Så odlaren kan få ett högre pris än det som slogs fast, men inte lägre än det, förklarar Stenroos.

Han lyfter också fram andra fördelar för kontraktsodlare.

– Våra kontraktsodlare får ett proteintillägg. Det vill säga är proteinhalten hög kan odlaren vänta ett tillägg. A-foder erbjuder också ett tillägg för lagring om odlaren har möjlighet till det på egen gård.

Tidigare erbjöd A-foder ett sorttillägg för odling av ärtsorten Astronaute. Men i och med att det nu förädlats fram bättre sorter, som ger proteinrika och höga skördar, togs det tillägget bort.

– I stället har vi infört proteintillägget. Det är positivt att växtförädlingen har gått framåt för nu finns det alternativ för odlarna gällande valet av sort.

Fler spannmålsodlare går in för kontrakt

A-foder erbjuder liknande kontrakt på spannmål, som är en betydligt större verksamhet än proteingrödor. Även på spannmålssidan har odlarna i allt högre grad börjat gå in för kontraktsodling.

– Sakta men säkert har också spannmålsodlarna börjat se fördelarna med kontraktsodling. Men det finns fortfarande en rädsla för kontraktsodling kring vad som sker om skörden misslyckas. A-foder tvingar ingen att köpa spannmål av någon annan om man inte når upp till mängden som står i kontraktet och ej heller på annat sätt tvingas man att uppfylla kontraktet.

Vad behöver en odlare som vill sälja protein- eller spannmålsskörden på kontrakt? En sak som Stenroos alltid för fram åt kunderna är att man aldrig i kontraktet ska skriva in den maximala skörden odlaren förväntar sig få.

– Även om A-foder inte bestraffar någon som inte lever upp till kontraktet handlar skördenivån om en avvägning. För att vara på den säkra sidan ska man inte skriva in en för hög skörd. Men odlaren fattar beslutet och kan sina åkrar bäst. Men mitt tips är alltid att hålla nivåerna på den säkra sidan.

Vad händer om den överenskomna mängden överstigs?

– A-foder kan ta emot 25 procent över den överenskomna skördemängden. Är skörden ännu större köper vi in överskottet till dagspris, men vi har inte haft många sådana fall. Skulle det bli riktigt goda skördar prioriterar vi våra kontraktsodlare, svarar Stenroos.

Stort intresse innan julen

A-foder har landsomfattande verksamhet med ett brett nätverk av kontaktpersoner. I Österbotten kan odlare vända sig till Stenroos, som berättar att intresset för kontraktsodling av proteingrödor var stort innan jul.

– Det var många som tog kontakt i december, men det återstår att se om intresset för proteingrödor ökar i år.

Lönar det sig att komma överens i ett tidigt skede eller senare om priset?

– Det är svårt att säga. I dag är garantipriset några euro högre än för en månad sedan. Priset på proteingrödor fluktuerar inte lika mycket som på spannmål. Det sker normalt inga drastiska vändningar snabbt, säger han.

Förutom att komma överens om kontrakt i egenskap av spannmålsuppköpare på A-foder, har Stenroos också odlarens perspektiv. Han odlar själv proteingrödor och har i flera år idkat kontraktsodling.

– För mig som odlare tycker jag det är bra med olika alternativ och kontraktsodling är något som passar mig. Som odlare känns det bra att veta priset för grödan man odlar. Det blir lättare att prognostisera och jag får mer insyn i min egen odling. Kontraktsodling är något som jag definitivt rekommenderar åt andra odlare, säger han.