P050760 890151
Enligt EU:s kommissionär för klimatskydd Frans Timmermans får producenterna inte offras för en CAP-reform med höga miljöambitioner. Reformen förutsätter ärliga matpriser. FOTO: EU
Jordbruk EU

Starkare klimatskydd
torde höja matpriserna

Jordbruk och klimatskydd står inte i motsatsförhållande till varandra, men klimatskyddet kostar pengar. En klimatanpassning inom jordbruket kan därför medföra stigande matpriser, varnar EU:s kommissionär för klimatskydd Frans Timmermans.

Timmermans är huvudansvarig för EU:s gröna giv och efterlyser en CAP-reform där CO2-utsläppen från jordbruket kännbart borde sänkas. I förhandlingarna om CAP-reformen försöker medlemsländerna dämpa nedskärningarna.

Timmermans varnade för följderna av fortsatta utsläpp av växthusgaser vid ett anförande för Forum for the Future of Agriculture (FFA) strax före påsken. Han refererade till de aktuella översvämningarna i Australien och svåra skogsbränder i USA.

Allvarliga varningstecken

Katastroferna är allvarliga varningstecken. Var och en kan föreställa sig hur följderna av en fortsatt uppvärmning med tre eller fyra procent kommer att gestalta sig fram till 2050, sade Timmermans.

Jordbruket förorsakar omkring tio procent av växthusgaserna i EU. Han anser att jordbrukssektorn måste sänka sina utsläpp. Med diverse anpassningar är en klimatneutralitet fullt möjlig, betonade Timmermans.

Han medgav i alla fall att detta kan tvinga fram höjningar av priserna på livsmedel. Detta måste man i så fall godta. En jordbruksreform måste sannolikt kompenseras med socialpolitiska åtgärder för att skydda mindre bemedlade befolkningsgrupper.

I samband med coronapandemin har vi sett hur otillräckliga förberedelser kan få förödande konsekvenser. Klimatförändringarna förorsakar redan problem både inom och utanför EU-området, varnade Timmermans.

Det är i varje fall lättare att nå klimatneutralitet än att skydda hotade arter. Timmermans utgår från att talrika arter kommer att försvinna, trots alla planerade motåtgärder från EU:s sida.

Därför måste jordbruket fortsätta att reducera insatserna av växtskyddsmedel, gödsel och antibiotika. Fastän jordbruk och biodiversitet anpassas till varandra, råder det fortsatt tvivel om huruvida sällsynta arter förmår återhämta sig, befarade Timmermans.

Förståelse för bönderna

Timmermans har tidigare vädjat till EU:s medlemsländer i rådet att visa större förståelse för EU-parlamentets förslag till CAP-reform. Han uppmanar till en kompromiss i armbrytningen om andelen miljöåtgärder i ekosystemen.

Enligt Timmermans får producenterna givetvis inte offras för en CAP-reform med höga miljöambitioner. Reformen förutsätter ärliga matpriser i en komplett livsmedelskedja, där livsmedelshandeln fortfarande besitter en stark marknadsmakt.

Enligt Timmermans måste åtgärderna för klimatanpassning omfatta alla delar av samhället, både inom och utanför EU. Klimatförändringen får omfattande konsekvenser som förutsätter möjligast brett upplagda åtgärder.

Timmermans har tidigare föreslagit finansiella kompensationer för att främja lagring av kol i jorden. Enligt denna modell skulle EU betala jordbrukarna för att lagra kol. För ändamålet utreder kommissionen möjligheterna till en separat certifiering.