To Brfv Tomato Symptoms01
Typiska symtom på den smittosamma tomatsjukan ToBRF. FOTO: Luria N, Smith E, Reingold V, Bekelman I, Lapidot M, Levin I, et al.
Jordbruk EU Marknad

Farlig tomatsjukdom
bröt ut i en fransk odling

Stora delar av Frankrikes tomatproduktion riskerar att slås ut av det farliga tomatviruset Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV). Viruset påträffades nyligen i en tomatodling i Bretagne. Plantorna har förstörts och odlingen är försatt i karantän.

Den aktuella odlingen i orten Finistère ska nu röjas och desinficeras. Jord ska transporteras bort och plantorna måste förstöras. Myndigheterna försöker samtidigt utreda hur och längs vilka vägar viruset har hamnat i Frankrike.

ToBRFV är ett relativt nytt virus som är besläktat med TMV och RoMV. Virusarterna betecknas som mycket hårdnackade, men är inte farliga för den mänskliga hälsan. De kan emellertid sprida sig snabbt och förstör plantorna till 100 procent.

Viruset angriper framför allt tomater, paprika och chilipeppar. Smittan sprids via frön, frukter eller via kontaminerat material som handskar, kläder, redskap och maskiner. Sjukdomen är hårdnackad och överlever länge i ute det fria.

Spårningen är ett detektivarbete

Enligt det franska jordbruksministeriet har ifrågavarande trädgårdsföretag köpt sina tomatplantor från Storbritannien. Den brittiska plantskolan uppger i sin tur att fröna har köpts in från Nederländerna.

Nu försöker de franska myndigheterna spåra andra tänkbara mottagare av frön och växter från samma källa. Andra potentiellt hotade odlingar i Bretagne kontrolleras också med avseende på eventuell smitta.

ToBRFV identifierades första gången i Israel 2014 och påföljande år i Jordanien. Enligt den israeliska odlingen kan smittan ha kommit in i landet via utsäde från Nederländerna. Viruset hade därefter spridit sig via redskap för markbearbetning.

De gängse tomatsorternas resistensgener har ingen chans mot viruset. Hösten 2018 rapporterades smitta från Mexiko. I början av 2019 anmäldes sjukdomen i Italien, och senare i Kalifornien, Kina, Nederländerna, Turkiet, England och Grekland.

Viruset upptäcktes under fjolåret också i Norge vid det statliga miljö- och biovetenskapliga universitetet NMBU. Ett halvt ton plantor, jord och frukter måste förstöras på kuppen. I en kommersiell trädgård hade skadorna ändå varit betydligt värre.

Smittan har också påträffats i Tyskland, där den sannolikt kunde stoppas genom effektiv bekämpning. Tyskland betecknas som fri från ToBRFV sedan juli 2019. I Bretagne upptäcktes smittan i samband med en inspektion i februari.

Sjukdomen kan bli ett globalt hot

Ännu vet inte forskarna tillräckligt mycket över virusets uppkomst för att kunna bekämpa eller begränsa sjukdomen på ett effektivt sätt. På grund av sin enorma skadepotential utgör ToBREV ett farligt hot mot växthälsan som till och med kan bli globalt.

Det franska jordbruksministeriet har nu uppmanat alla plantskolor, trädgårdar samt tomat- och paprikaodlare att skärpa säkerheten och höja graden av biosäkerhet. En flyktig kontakt räcker för att sprida viruset. Detta bör beaktas då man arbetar i växthusen.

Enligt de franska grönsaksodlarnas förbund Legumes de France planeras ett särskilt program för uppföljning och övervakning. Hobbyodlare uppmanas också att vara på sin vakt vid inköp av plantor och frön.

Så sent som i början av februari aviserade det franska jordbruksministeriet importkontroller för att stoppa ToBRFV, på inrådan av experter. Nu befarar myndigheterna att larmet kom försent. Risken är stor att smittan sprids vidare.