Arkiv

Ledaren: Regeringsprogrammet går att leva med och kommer dessutom med ambitiösa målsättningar för jord- och skogsbruket

För jord- och skogsbruket är regeringen Orpos regeringsprogram ingen katastrof. Där finns realism, men också hopp och rent av ambitiösa målsättningar våra branscher, konstaterar Staffan Pehrman.

SLC - Midsommartorka 23
Torka

Vad ska man göra med växtbestånd som lider av torka?

På grund av den varma och regnfria våren kan odlingsväxterna lida av torka. Ett villkor för att erhålla åkerstöd är att man odlar enligt god jordbrukarsed, även i sådana fall att torkan har förstört växtbeståndet, påpekar Livsmedelsverket.

SLC - Dsc08771
300 hektar inspekterades för nya naturbetesstödet

Den 15 juni gick ansökningstiden ut för de nya åländska naturbetesstöden. Hortonomen och naturvårdaren Jukka Tobiassons uppskattning är att han under sex veckor gick igenom ca 300 hektar naturbeten. Ungefär hälften av den arealen kom med till stödansökningarna.

SLC - Dsc08975
Nytt projekt för bättre betesdrift på Åland

Hammarudda gård i Jomala och dess nye husbonde John Eriksson blir en samarbetspartner när Åland nu startar ett treårigt projekt för att utveckla betesdriften och bevara det öppna landskapet samt främja den biologiska mångfalden.

SLC - Img 0334
RypsiRapsi-foorumi – ett nytt branschparaply för att utveckla oljeväxtodlandet

En ny arbetsgrupp har bildats för att utveckla och öka lönsamheten inom oljeväxtodlandet. Tanken med RypsiRapsi-foorumi är att samla både expertis och aktörer inom branschen för att öppna upp det stora potential som finns för att odla rybs och raps i Finland.

SLC - Nagupotatis 1
Nypotatisen hyllades på festival i Nagu – men odlarna blir allt färre

Potatisfestivalen Vita päron som ordnades i Nagu i lördags lockade ett stort antal besökare.

SLC - Pelkkaa Puuta Kuviasuomesta Fi Roine Piirainen
Färre skogsköp, lite piggare åkerhandel

Antalet köp av skogsfastigheter minskade ytterligare, men priserna fortsatte stiga. Åkerhandeln piggnade till något. Det visar Lantmäteriverketa statistik över köpeskillingarna för fastigheterna och antalet köp från början av 2023 till slutet av maj.

SLC - Dsc 3007
PTT: Skärgårdens särdrag förutsätter en mera förutsägbar stödpolitik och balansering av produktionskostnaderna

Förutsättningarna för djurhållningen på Åland och i ytterskärgården kunde förbättras genom att i högre grad ta regionens särdrag i beaktande i stödpolitiken, genom att hitta lösningar på problematiken med de höga kostnaderna inom primär- och livsmedelsproduktionen samt genom att öka mervärdet längs hela livsmedelskedjan, påtalar Pellervo Ekonomisk Forskning (PTT).

Yara öppnar gödselåret

Yara öppnar gödselåret och priserna är nu avsevärt lägre än vid gödselårets öppning ifjol, cirka 300 euro per ton lägre. Från vinterns toppriser har man igen kommit ner med ungefär hälften.

Italien förbjuder köttimitationer av cellkulturer och insektmjöl

Italien förbjuder försäljning och tillredning av syntetiska livsmedel som köttimitationer och analog ost, oavsett EU-kommissionens anvisningar. Insektsmjöl inkluderas likaså i förteckningen över förbjudna ingredienser.

SLC - Vegan Burger 13
JBS bygger spansk fabrik för odling av köttlöst kött

Världens största livsmedelskoncern, brasilianska JBS, bygger en storskalig anläggning för framställning av odlat nötköttsprotein i spanska San Sebastián. Investeringen är värd 37,6 miljoner euro. Produktionen ska starta i medlet av nästa år.