Arkiv

SLC - Rybsingrediens
EU godkände rybsingrediens som nytt livsmedel

EU-kommissionen har godkänt Avena Nordic Grain Oy:s rybsingrediens som nytt livsmedel. Avena Nordic Grain hör till Apetitkoncernen som nu kommer att fortsätta utvecklingsarbetet kring den nya ingrediensen, meddelar koncernen i ett pressmeddelande.

SLC - Hkscankina
HKScan och Atria med i EU-finansierat exportprojekt till Kina

HKScan och Atria kommer att delta i ett EU-finansierat exportprojekt som ska göra finländska och europeiska köttprodukter mera kända i Kina, meddelar Ruokatieto Yhdistys ry. Ruokatieto där HKScan och Atria är medlemsföretag har beviljats närmare tre miljoner euro för att genomföra en informationskampanj på den kinesiska marknaden om svin- och fjäderfäkött.

SLC - 2020 05 08 Ks Reaktor D850 0650
Onlinekurs i regenerativt jordbruk för en hållbar och lönsam matproduktion

Onlinekursen i regenerativt jordbruk är en ny och gratis webbkurs som kombinerar jordbrukets lönsamhet och det praktiska miljöarbetet. Kursen har utvecklats av Baltic Sea Action Group (BSAG), IT-företaget Reaktor som är känd för sin Elements of AI -kurs, och ett omfattande och mångsidigt nätverk av samarbetspartner.

SLC - Taxonomi
EU-förslag till taxonomi hotar jord- och skogsbruket

Begreppet ”taxonomi” är ett nytt inslag i EU-jargongen som introducerades halvt i smyg under hösten 2020. I praktiken ska taxonomin klassificera hållbara investeringar för klimatmålen, men kriterierna kan bli ett hot mot jord- och skogsbruket.

Ledarsticket: Ny prissättningsmodell för Valios bönder

Från och med början av januari har Valio tagit i bruk en ny prissättningsmodell. Det här är en form av avtalsproduktion och avtalsproduktion inom lantbruket är till fördel (också) för bonden, konstaterar Staffan Pehrman.

SLC - Taxonomi
Taxonomi

Ledaren: Kan 2021 bli året då klimattåget vänder?

Kina tar initiativet i kampen mot klimatförändringen. Och för ett långsiktigt arbete mot klimatförändringen är det knappast en dålig sak. Om det sker till priset av någonting annat lär vi bli varse senare, konstaterar Staffan Pehrman.

SLC - Buteostart
Dispens för betningsmedlet Buteo Start FS 480

Betningsmedlet Buteo Start FS 480 för vårrybs och vårraps har fått dispens för våren 2021 av Kemikalieverket Tukes, meddelar Avena Nordic Grain Oy. Dispensen gäller industriell betning under tiden 18.2-17.6 2021.

Sverige ska administrera EU-centrum för djurvälfärd

EU-kommissionen initierar ett nytt europeiskt referenscenter för djurvälfärd med inriktning på idisslare och hästdjur. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) kommer att administrera verksamheten i form av ett konsortium av forskningsinstitutioner.

SLC - P035144003001 782270
EU-kommissionen forcerar medlemsländernas strategimål

EU-kommissionen vill skynda på sin jord-till bord-strategi (FTF) för jordbruket. Agrarkommissionär Janusz Wojciechowski offentliggjorde strax före julhelgen en förteckning med nationella målsättningar för varje medlemsland.

SLC - Korp1
Korpar dödar lamm på Bergö

Rovfåglar och rovdjur är ett återkommande dilemma för husdjursproducenter med djur på bete sommartid. På Bergö i Malax skärgård har Söderholms Fårfarm i somras lidit av skador på lamm som orsakats av korpar.

SLC - 43369252971 4826C00D7C O
Brittiska kvarnar köper dyrt EU-vete

Senaste sommar bokförde de brittiska spannmålsodlarna sin svagaste veteskörd sedan 40 år tillbaka. Nu måste britterna importera stora mängder vete och det kan bli dyrt efter brexit, befarar den brittiska jordbruksbyrån AHDB.