Arkiv

SLC - Sockerbets3
De efterlyser fler sockerbetsodlare

Ett branschavtal som slogs fast redan förra sommaren. En utlovad tilläggsresurs på en miljon euro på transportstödet. Förutsättningar för att odla sockerbetor finns och ÖSP:s utskott hoppas att fler börjar odla specialgrödan i år.

Regeringen föreslår tidsbundet stöd för höga el- och gödselkostnader

Regeringen meddelade i tisdags att enighet har nåtts om ett förslag till tidsbundet stöd till jordbrukare på grund av höga el- och gödselkostnader. Stödet skulle täcka en del av de förhöjda produktionskostnaderna som jordbrukarna råkat ut för på grund av de höga el- och gödselpriserna.

Tyska ekosektorn tappar efterfrågan

Den tyska marknaden för ekologiska livsmedel backade 2022 för första gången i branschens historia. Branschens omsättning krympte under mellan januari och oktober med 4,1 procent, uppger den tyska producentorganisationen DBV.

SLC - 948568 4896X3672
Undantagslov för betning av rybs- och rapsfrö våren 2023

Säkerhets- och kemikalieverket Tukes har beviljat undantagslov för användningen av Buteo Start FS 480-preparat vid industriell betning av rybs- och rapsutsäde under våren 2023.

Utexaminerade inom naturbruk vid Yrkeshögskolan Novia

Här publiceras endast namnen på de som gett tillstånd att publicera namn i massmedier.

Ansökan om ersättning för djurens välbefinnande öppnades

Ersättningen för djurens välbefinnande kan ansökas i Viputjänsten 9.1-2.2. Ersättning för 2023 kan sökas av nöt-, svin-, får-, get- och fjäderfägårdar, meddelar Livsmedelsverket.

SLC - Soeren Soendergaard 2021 Foto Niels Hougaard 4
Danmarks regering vill CO2-beskatta jordbruket

Danmark fick före julen en ny koalitionsregering med tre partier. Mette Frederiksen fortsätter som statsminister. Regeringen planerar bland annat en CO2-skatt för jordbruket. Planerna kritiseras på jordbrukarhåll.

SLC - Munksund Sagverk Flygfoto
Svenska ordförandeskapet förväntas fokusera på skogen

Från och med årsskiftet 2023 tog Sverige hand om ordförandeskapet för EU under att halvt år framåt. Därmed har Sverige en chans att lägga tyngdpunkten på nordiska prioriteringar. Skogspolitiken blir en av de viktigaste frågorna för Sveriges ordförandeskap.

Ansökningstiden för djurbidrag inleds i Viputjänsten 9.1

Villkoren för djurbidrag har publicerats på webbplatsen Livsmedelsverket.fi. Ansökan är öppen i Viputjänsten 9.1-24.1, meddelar Livsmedelsverket.

SLC - Framtidsodlarna Melin
Äggproducenterna står inför svåra vägval – en övergång till frigående höns har blivit ett måste

Vi finländare tar för givet att det alltid ska finnas färska, inhemska och billiga ägg på butikshyllorna. Men det är en bransch som nu genomgår stora förändringar. Buräggen fasas ut och det är många producenter som tvingas lägga ner på grund av de stora investeringarna som krävs. I det nyaste avsnittet i podcasten Framtidsodlarna ställer vi oss frågan: Hur ekonomiskt hållbart är det att producera ägg i framtiden?

Nytt exporttillstånd för nötkött till Japan

Japan har beviljat ett exporttillstånd för finskt nötkött och nötköttsprodukter, uppger Livsmedelsverket.

SLC - Cap Logo Siluetti 01
CAP-förordningar utfärdades

Förra veckan godkände regeringen flera statsrådsförordningar som har samband med den nya period för genomförande av jordbrukspolitiken som inleds den 1 januari 2023, meddelar Jord och skogsbruksministeriet.