Arkiv

SLC - 8708649862 A59F6E3B18 O
Miljöministeriet utreder hållbar bärgning av vitmossa

I Finland har det uppstått ett intresse för att utnyttja vitmossa som plockas från myrar i kommersiellt syfte. Även om bärgningen av vitmossbiomassa fortfarande sker i ganska liten skala, följer miljöministeriet upp ökningen av verksamheten och eventuella behov av administrativa åtgärder.

Älgbytet minskade i en stor del av landet

Under senaste säsongens älgjakter fälldes drygt 49.000 älgar, vilket är cirka sex procent färre än året innan, uppger Finlands viltcentral.

Totalreform av livsmedelslagen till riksdagen för behandling

Regeringen har gett en proposition med förslag till en ny livsmedelslag som ingår i totalreformen av livsmedelslagstiftningen. Syftet med reformen är att göra livsmedelslagstiftningen och livsmedelstillsynen smidigare och effektivisera den på riskbedömning baserade livsmedelstillsynen och förbättra dess effekter, meddelar Jord- och skogsbruksministeriet.

Ta hand om bonden fortsätter också 2021

LPA hjälper lantbruksföretagare att orka och stöder dem i besvärliga livssituationer också under 2021 via projektet Ta hand om bonden.

SLC Nylands specialutskott och representanter 2021

SLC - 200908 Cropzone 142 Scaled
Elektrisk ogräsbekämpning prövas som alternativ till kemi

EU:s gröna giv och det förestående förbudet mot glyfosat aktualiserar behovet av ny teknik för bekämpning av ogräs. Ett företag i Australien har utvecklat ett elektriskt system för ogräsbekämpning som nu ska introduceras i Europa.

SLC - Lpx 114169
Exportrestriktioner kan bli en fara för matsäkerheten

I kristider hotar regeringarna gärna med handelsrestriktioner, men de är ofta ett tveeggat svärd. I ogynnsamma fall kan åtgärderna förvärra krisen till den grad att de hotar matförsörjningen, visar en studie som har publicerats i tidskriften Nature Food.

Libanon lider av svår matbrist

Följderna av fjolårets svåra explosion i ett lager med ammoniummitrat i Libanons huvudstad Beirut har förorsakat en ekonomisk och humanitär kris i landet. Coronakrisen har starkt bidragit till problemen och nu hotar en hungerkatastrof.

SLC - Kvalprod1
Årets kvalitetsproducenter satsar på LED-belysning

Årets kvalitetsproducenter av grönsaker Martin och Carola Sigg i Pjelax har alltid gått i bräschen för ny teknik. I början av 2000-talet var de bland de första att börja med konstbelysning. De var också tidigt ute med LED som sedan 2014 används på hela odlingsytan. Läs mer i veckans Trädgårdstema!

Kommentaren: Lönsamma trädgårdsföretag behövs!

Välfungerande trädgårdsföretag med god ekonomi som har möjlighet att utveckla sin verksamhet är väsentliga för att trygga tillgången på inhemska grönsaker, bär och frukter, konstaterar Nina Sevelius, utvecklingschef för trädgårdsproduktion, SLF.

SLC - Lillbreds Gubbar 1 Webben
Inhemska jordgubbar till Valborg

Lill-Bred i Ingå satsar i år på att förlänga jordgubbssäsongen rejält. Det nyuppförda växthuset på 360 kvadratmeter ska fyllas med plantor i slutet av februari.

Växthusarealen kan öka mycket i framtiden enligt undersökning

Trots att växthusnäringens lönsamhet har varit svag under senare år finns framtidstro. Åtminstone enligt Kantar TNS Agri Oy:s undersökning som visar att många av företagarna som deltog i enkäten planerar att bygga ut.