Arkiv

Utveckling av klimatåtgärderna inom jord- och skogsbruket stöds

Statsrådet har utfärdat en förordning om stöd och anslag för markanvändningssektorns klimatåtgärder. Förordningen gör det möjligt att i allt högre grad bidra till klimatåtgärder som gäller jord- och skogsbruket samt ändringar i markanvändningen genom olika projekt.

Det går ännu inte att göra förhandsanmälningar för rådgivningsersättning

För tillfället kan man inte göra förhandsanmälningar för rådgivningsersättningar som finansieras med medel från EU:s landsbygdsfond, meddelar Livsmedelsverket. Det här beror på att medlen för den EU-finansieringsperiod som löpte ut vid utgången av 2020 har förbrukats för rådgivningsersättningarnas del och att nya medel för åren 2021-22 ännu inte har kunnat användas.

Dröjsmål i LP:s handläggning av förmåner

I början av året införde LPA ett nytt program för pensioner och försäkringar. Av den här anledningen kan det förekomma mindre dröjsmål i handläggningen av förmåner. Ett tekniskt fel i samband med att det nya programmet togs i bruk ledde också till att grundlösa fakturor för försäkringspremier skickades till nätbankerna.

SLC - Balans 1 Ak
Integrera växtodling och djurhållning!

Hur ser en integrering av växtodling och djurhållning ut i praktiken? Hur ser en växtföljd ut om gårdens mjölk- och nötköttsproduktion fullt ut baseras på eget foder? Vi besvarar frågan genom att beskriva en gård, där växtodling och djurhållning är integrerade med varandra. Motsvarande modeller kan göras upp på regional eller nationell nivå, påpekar Rune Forsman och Paul Riesinger.

SLC - Skordetavl3
Segrade i odlingstävling och slår ett slag för underbevattning

När Käytännön Maamies för en månad sedan presenterade resultatet för sin odlingstävling stod Matias Rönnqvist som segrare. Hemligheten bakom hans fina resultat på över 8 ton vete per hektar är underbevattning. Nu har han investerat i en solcellsdriven bevattningspump.

SLC - Skordetavl9
Agrolink satsar på solcellsdrivna bevattningspumpar

I somras när Matias Rönnqvist vann odlingstävlingen testade han en bevattningspump som drivs med solkraft. Erfarenheterna av pumpen, som Agrolink nu kommer att börja importera, är mycket goda.

SLC - Lpx 176841
Drönaroperatörer ska registrera sig i nytt drönarregister

Från och med slutet av januari ska så gott som alla som flyger drönare vara registrerade i registret för drönaroperatörer, meddelar Transport- och kommunikationsverket Traficom. Hittills har endast professionella drönaroperatörer behövt meddela Traficom om sin verksamhet, men EU:s drönarlag ska nu förenhetliga författningen om drönare i hela EU.

SLC - 8043657632 31D5E5B08D O
Åländsk kritik mot nya regler för naturskydd och mångfald

Ålands landskapsregering är på flera punkter starkt kritisk till de nya regler för naturskydd och biologisk mångfald 2030 som föreslås av Europeiska kommissionens miljödirektorat.

SLC - Lpx 151016
Gensaxen kan underlätta bekämpning av ASF-virus

Den afrikanska svinpesten ASF är ett farligt hot mot den europeiska grisproduktionen. Än så länge saknas ett effektivt vaccin som kunde stoppa spridningen. Tyska och skotska forskare betraktar gensaxen som en chans, men vägen är ännu lång.

SLC - Vintern Rasar
Vinter

Ledaren: Skogsägarna månar om mångsidigheten

Den nya direktören för Finlands miljöcentral Leif Schulman påstår i en artikel från de finländska provinstidningarnas nyhetsbyrå Uutissuomalainen, att vi i Finland inte sköter våra skogar på ett ekologiskt hållbart sätt. Det är i synnerhet den biologiska mångfalden han siktar på. Det finns i vilket fall som helst också en annan bild av utvecklingen: Enligt Finlands femte och senaste uppföljning av hotade arter 2019, känd som Rödlistan eller Rödboken, ändras hotbilden som helhet långsammare i just skogar och kulturlandskap än på exempelvis fjäll och myrar. En del arter är visserligen hotade men samtidigt har tillståndet för andra arter förbättrats, påpekar Micke Godtfredsen.

EU-exporten av nötkött går på plus

EU:s handelsbalans för januari-september var positiv med ett överskott på 335.900 ton. Mätt i värde visar handelsbalansen ett överskott på 624 miljoner euro inkluderat handel av både kött och levande djur, noterade EU:s kommittémöte för nötkött i december.