Adressärenden

Prenumerations- och adressärenden:

Administrativ assistent Margita Törnroth
prenumeration.lf@slc.fi

SLC- och skogsvårdsföreningsmedlemmars adressändringar: Kontakta ditt förbund!

ÖSP
Österbottens svenska producentförbund, Handelsesplanaden 16 B, 65100 Vasa
+358 (0)6 318 9200
osp@slc.fi

SLC NYLAND
Nylands svenska producentförbund, Fredriksgatan 61 A 34, 00100 Helsingfors
+358 (0)9 601 588
nsp@slc.fi

SLC ÅBOLAND
Åbolands svenska lantbruksproducentförbund, Engelsbyvägen 8, 25700 Kimito
+358 (0)2 423 720
asp@slc.fi

ÅPF
Ålands producentförbund r.f., Jomalagårdsvägen 16-1, AX-22150 JOMALA
0457 345 1212
skattetjanst@landsbygd.ax

SKOGSVÅRDSFÖRENINGEN ÖSTERBOTTEN
Företagaregatan 13,  65380 Vasa
010 581 8400
info@svf.fi

SKOGSVÅRDSFÖRENINGEN SKOGSREVIRET
Mannerheimgatan 9-11 A, 06100 Borgå
(019) 580 993
borga@revir.org

VÄSTÅBOLANDS SKOGSVÅRDSFÖRENING
Köpmansgatan 5, 21600 Pargas
+358 (0)400 435048
fredi.granberg@pp.inet.fi

JEPPO SKOGSVÅRDSFÖRENING R.F.
Östra Jeppovägen 22, 66850 Jeppo
+358 (0)400 265 424
jeppo.svf@agrolink.fi

ÅLANDS SKOGSVÅRDSFÖRENING R.F.
Jomalagårdsvägen 16, AX-22150 JOMALA
+358 457 3424 855
torbjorn.bjorkman@landsbygd.ax