Arkiv

SLC - Nexat Soja Dreschen 1
Automatiserad redskapsbärare utvecklas för framtidens åkrar

Den tyska jordbruksmaskinen Nexat skiljer sig från det mesta man är van vid inom dagens växtodling. Maskinen med en arbetsbredd av mellan 6 och 24 meter bär alla nödvändiga redskap för samtliga skeden inom växtodlingen från sådd till skörd.

Avenas spannmålshandel i Baltikum säljs till Scandagra

Apetit Abp har kommit överens om att sälja den spannmålshandel som dess dotterbolag Avena Nordic Grain har i Balitkum till den baltiska Scandagra-koncernen.

SLC - Vogelgrippe Druck
Tidernas fågelinfluensa drar nu över hela Europa

Parallellt med coronaviruset håller en sällsynt stark våg av fågelinfluensa ett fast grepp över Europa och flera andra delar av världen. Tyska experter vid det ansedda Friedrich-Loeffler-institutet betecknar den pågående epidemin som den värsta i sitt slag någonsin.

EU-kommissionen vill stöda kolodling

EU-kommissionen utreder ett system som belönar jordbrukare och markägare som kan binda kol och därigenom skydda den biologiska mångfalden. Enligt kommissionen kunde kolodling bli en långsiktig affärsmodell för bönder.

SLC - Farvarg7
Ingen stamvårdande vargjakt i Närpesnejden trots att vargarna ökar

Fyra områden har fått dispens för stamvårdande jakt på varg. Men den här gången lämnade Närpesnejden – ett område med mycket varg – utanför. Det grämer fårproducenten och jägaren Kaj Sjögård i Pjelax.

SLC - Ozdemir Agrarrat Bruessel 1
Tyska bönder borde byta djurhållning mot cannabis

Tysklands gröna jordbruksminister Cem Özdemir drar sig inte för drastiska förslag i debatten om jordbrukets målsättningar. I en färsk intervju uppmanar Özdemir landets jordbrukare att producera mindre kött och mjölk och satsa på cannabis i stället.

Förbindelsevillkoren för ersättning för djurens välbefinnande har publicerats

Nöt-, svin-, får-, get- och fjäderfägårdarna kan ansöka om ersättning för djurens välbefinnande för 2022. Ansökan öppnas i Viputjänsten 13.1.2022, meddelar Livsmedelsverket.

Det nordliga stödet fortsätter stabilt under de kommande åren

Europeiska kommissionens beslut om Finlands nordliga stöd 2022-2027 trädde i kraft den 1 januari 2022. Stödmottagarna och stödformerna förblir oförändrade. Stödet har samordnats med den kommande reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik, meddelar Jord- och skogsbruksministeriet.

Ny handbok för upphandling av ansvarsfulla mattjänster

Den nya webbhandboken ger råd om hur man utvecklar ansvarsfulla, högkvalitativa och kravenliga mattjänster. Handboken lyfter också fram hur mattjänsterna och maten hjälper att uppnå kommunstrategi- samt hållbarhets- och näringsmålen. Handboken riktar sig till beslutsfattare, anordnare av offentliga mattjänster, upphandlingsansvariga och -utvecklare.

SLC - Geoinfo
Livsmedelsverket har publicerat geografisk information om jordbruksstöd

Det finns nu mer geografisk information i anslutning till jordbruksstöd än tidigare. Livsmedelsverket har publicerat material som innehåller geografisk information och som baserar sig på de ansökningsuppgifter som stödsökandena lämnat våren 2020.

Ansökan om djurbidrag börjar i januari – villkorsändringar är att vänta

Alla anmälningar om deltagande i EU:s djurbidrag löpte ut vid utgången av år 2021. De anmälningar om deltagande som gårdarna med djur har gjort har gällt tills vidare, men i fortsättningen ska bidrag för nötkreatur, bidrag för mjölkkor samt får- och getbidrag sökas årligen, påpekar Livsmedelsverket.

Lagändringar inom jord- och skogsbruket vid årsskiftet

De nya lagarna om identifiering och registrering av djur samt ekologisk produktion börjar gälla vid ingången av 2022. I lagen om medicinsk behandling av djur och i fastighetsbildningslagen görs också ändringar. De ändringar i foderlagen som gäller medicinsk behandling av djur träder i kraft senare i januari 2022, meddelar Jord- och skogsbruksministeriet.