Landsbygdens Folk

Bläddra online

- Matsvinnet skulle minska om vårt arbete och rena råvaror skulle värderas mera!<br />
- Du menar att vi borde ta ett högre pris för maten?<br />
- Vi kunde ha en gemensam kampanj; du skulle representera den strävsamma producenten och vi skulle höja på marginalerna!

Hitta rätt i märkesdjungeln!

Ursprungsmärkning används för att understryka var eller hur en produkt eller tjänst är producerad.
Gott från Finland-märket och Hjärtbladsflaggan känns igen av de flesta konsumenter, men vad säger märkena egentligen om graden av inhemska råvaror eller inhemskt arbete?
Här är reglerna för de vanligaste märkena i korthet.

Läs mera

Tillsvidare behövs ingen inloggning till Landsbygdens Folk:s online tidning.

 

 


Producentmedlemmars inloggning till LF oförändrad tillsvidare

SLC har i januari 2016 har tagit i bruk ett nytt medlemsregister för SLC och nytt prenumerationsregister för Landsbygdens Folk. Det nya medlemsregistret kommer att medföra vissa förändringar för producentförbundens lokalavdelningars personmedlemmar, vars medlemsnummer får två nya siffror.

Tillsvidare kan det gamla medlemsnumret (exempel: 10200101) användas för inloggning till onlinetidningen. Som användarnamn använder man förnamn.efternamn och som lösenord den personliga medlemsnummern som finns på medlemskortet som skickats ut tillsammans med fakturablanketten.

Nya medlemmar som skrivit in sig efter 1.1.2016 kommer de att få inloggningsmöjlighet till LF-sidan under februari. 

SLC stävar efter en smidig övergång och hoppas på överseende från medlemmar och prenumeranter. SLC informerar närmare om hur det nya medlemsnumret tas i bruk för att läsa LF online på www.landsbygdensfolk.fi.

För mer information:
SLC:s informatörer
Mia Wikström 050 355 3213
Antonia Husberg 050 573 7297

Prenumeranter kan nu läsa LF och LoA på nätet

Alla våra prenumeranter kan läsa Landsbygdens Folk och LoA på Internet.
LF har försetts med ett sjusiffrigt kundnummer ovanför namnet och adressen som stämplats på tidningens första sida.

I inloggningsfältet för kundnr. fyller du i det sjusiffriga numret som finns ovanför ditt namn på tidningens första sida.
I inloggningsfältet för postnr. sätter du in det postnummer som angetts i din adress. Klicka sedan på ”Logga in”.

När du sedan klickar på länken ”Landsbygdens Folk, online-tidning” får du en lista över tidningarna. Du kan sedan gå in och välja mellan tidningarna. På samma sätt kan du också läsa LoA online.

Mycket läsnöje önskar redaktionen.