(Utskrivet den 18.9.2018 från www.landsbygdensfolk.fi / Tidningen Landsbygdens Folk)

14.9.2018, Landsbygdens Folk:

FAO och EU varnar för svinpestepidemi

Den afrikanska svinpesten fortsätter att breda ut sig i EU och Asien. Enligt EU:s hälsokommissionär Vytenis Andriukaitis förbereds en europeisk strategi mot svinpest. FN-organisationen FAO befarar att epidemin ska spridas vidare i Asien.Sedan början av året har närmare 1.000 utbrott av afrikansk svinpest registrerats i EU. Nästan 4.000 infekterade vildsvin har identifierats, fastslog Andriukaitis under en konferens om gränsöverskridande djursjukdomar i Bryssel.
Under sitt anförande påpekade Andriukaitis att svinpesten nu också har nått Bulgarien. Den snabbaste spridningen sker i Rumänien, där smittan är svår att kontrollera. Risken för en fortsatt spridning är överhängande.

Kommissionen förbereder strategi
Enligt Andriukaitis finns det också positiva nyheter. I Tjeckien har man lyckats dämma in svinpesten genom snabba och effektiva åtgärder. Han efterlyste en konsekvent och gränsöverskridande bevakning, både i smittade och icke-smittade länder.
Karantän är viktig men allra effektivast är förebyggande åtgärder. För ändamålet utarbetar kommissionen en EU-omfattande strategi som syftar till att stoppa spridningen. Det definitiva målet är att utrota den afrikanska svinpesten.
Strategin omfattar flera typer av element, från jakt till biosäkerhet. Stammen av vildsvin ska kontrolleras noga. EU måste dessutom komma åt den viktigaste orsaken till smittan, den mänskliga faktorn.
Enligt Andriukaitis främjas svinpestens spridning allra effektivast av människor som inte passar upp i omgivningen. Slarv främjar plötsliga och oförutsedda utbrott av svinpest i regioner som tidigare har gått fria.
EU-kommissionären påpekade att en okontrollerad spridning av den afrikanska svinpesten skulle få förödande konsekvenser, både för den europeiska grisnäringen och den globala ekonomin. Fallet i Bulgarien åskådliggör betydelsen av vaksamhet.

Oro i Asien
Efter de många nya fallen av afrikansk svinpest i Kina, befarar FN:s mat- och jordbruksorganisation FAO en våg av utbrott i flera asiatiska stater i regionen. Det framgick av diskussionerna på ett krismöte som nyligen arrangerades av FAO i Bangkok.
De församlade experterna var eniga om att viruset har landat i Asien för att stanna. Utbrotten i Kina är bara isbergets topp och det är en tidsfråga när svinpesten når andra sydostasiatiska länder.
Enligt FAO:s chefsveterinär Juan Lubroth finns det många teorier om orsakerna till svinpestens spridning över mycket långa distanser. Experterna utgår från att smittan i huvudsak sprids via råa köttprodukter.
Det är mindre sannolikt att vandrande vildsvin skulle transportera smittan över så stora områden som fallet har varit i Kina. Mot bakgrunden av den omfattande handeln med griskött i Asien är det bara en tidsfråga innan svinpesten når Kinas grannländer.
Under FAO-konferensen fick de kinesiska myndigheterna erkänsla för snabba initiativ för att begränsa spridningen. Enligt de samlade experterna tog myndigheterna genast utbrotten på yttersta allvar och handlade effektivt.

Peter Karlberg
news@peter-karlberg.com