(Utskrivet den 18.9.2018 från www.landsbygdensfolk.fi / Tidningen Landsbygdens Folk)

13.9.2018, Landsbygdens Folk:

Valio och Arla överens i frågan om skadestånd

Valio och Arla har nått en uppgörelse i den skadeståndsprocess som Arla inledde 2014. Käromålet baserade sig på Konkurrens- och konsumentverkets utredning om prissättningen på basmjölk, där Högsta förvaltningsdomstolen dömde Valio för missbruk av sin dominerande marknadsposition. Arla är ett av de mejeriföretag som krävde skadestånd av Valio.– En rättsprocess är inte ett optimalt sätt för någon att lösa meningsskiljaktigheter, säger Valios VD Annika Hurme. Vi är nöjda över att den långa rättsprocessen nu avslutats och fallet gjorts upp i godo. Innehållet i förlikningsavtalet är naturligtvis en fråga mellan Valio och Arla.
Också Arlas VD Kai Gyllström kommenterar uppgörelsen.
– Vi är nöjda över att ha nått ett avtal med Valio i gott samförstånd. Att ha uppnått ett avtal är en fin sak. Vi hoppas kunna lämna ärendet bakom oss och fortsätta koncentrera oss på det som är bäst för den finska mejerimarknaden och konsumenterna.