(Utskrivet den 18.9.2018 från www.landsbygdensfolk.fi / Tidningen Landsbygdens Folk)

6.9.2018, Landsbygdens Folk:

Stödnivån för förlorad
höstsådd 2017 fastställdes


Statsrådet antog i dag en förordningsändring som gäller storleken av det stöd som betalas för misslyckad höstsådd. Cirka 4.400 ansökte om stöd för en totalt 61.000 hektar stor areal. Storleken på stödet per hektar ändrades för att det anvisade anslaget ska kunna användas fullt ut. Stödet uppgår till 17,61 euro per hektar i stället för det tidigare beloppet av 15 euro, meddelar Jord- och skogsbruksministeriet.Villkoret för stödet är att de osådda eller förstörda arealerna år 2017 utgör minst 30 procent av jordbrukarens totala areal för höstsådd. Stödet beviljas på grund av 2017 års kraftiga regn. I stöd kan beviljas sammanlagt 1,08 miljoner euro. Stödet, som finansieras med EU-medel, betalas ut i slutet av september.
Statsrådet godkände ytterligare en ändring som ger klartecken till att ekologiska trädor som omfattas av systemet med förgröningsstöd får skördas och användas som betesmark. Vanligtvis brukar det vara förbjudet att skörda eller beta på ekologiska trädor fram till den 15 augusti.
På grund av den långvariga torkan i somras sökte Finland tillsammans med vissa andra länder EU-kommissionens tillstånd för undantag från denna regel. Kommissionen godkände undantaget i juli, men på grund av tidsplanen för publiceringen av kommissionens beslut kunde beslutet på nationell nivå tas först nu.
Att få skörda trädor underlättar något bristen på foder som följer av torkan. För att kunna skörda trädor i rätt tid med tanke på foderkvaliteten, informerade Landsbygdsverket om denna möjlighet redan på sommaren. Trädesarealen som jordbrukarna meddelade att de ville skörda eller använda som betesmark var ca 2.380 hektar stor.
Kravet på areal med ekologiskt fokus gäller gårdar som ligger i landskapen Nyland, Egentliga Finland och Åland och har minst 15 hektar åkerareal. Vissa gårdar, till exempel sådana som odlar ekologiskt eller som odlar mycket vallväxter, är undantagna från detta krav.