(Utskrivet den 18.9.2018 från www.landsbygdensfolk.fi / Tidningen Landsbygdens Folk)

7.9.2018, Landsbygdens Folk:

Frankrike förbjuder alla neonikotinoider

Den franska regeringen har komplett förbjudit användningen av samtliga växtskyddsmedel som baserar sig på neonikotinoider. Det gäller också substanser som ännu tillåts i EU. Enligt producentorganisationerna försätter förbudet landets jordbruk i en återvändsgränd.I maj beslöt EU i en knapp omröstning att förbjuda användningen av neonikotinoiderna klotianidin, imidakloprid och tiametoxam. Det räcker inte för den franska regeringen, som slår till med ett totalförbud för alla neonikotinoider.
Förbudet trädde i kraft från början av september. I tillägg till EU-förbjudet, stoppar Frankrike också tiakloprid och acetamiprid, som fortfarande är tillåtna inom den europeiska unionen. Undantag får beviljas på begäran fram till sommaren 2020.
Enligt en representant för det franska miljöministeriet ska ribban för undantag läggas på en hög nivå. Undantagen begränsas till användningen av acetamiprid. Ansökningarna ska behandlas ytterst kritiskt.
Den nya lagen bereddes redan 2016 av den förra socialistiska regeringen men har nu ställts i kraft av den sittande regeringen under premiärminister Edouard Philippe. Regeringen vill göra Frankrike till ett föregångsland för skyddet av bin.
Der franska jordbruket reagerar med häftig kritik. För jordbruket är förbudet en dramatisk, teknisk återvändsgränd. Den stora producentorganisationer FNSEA kräver undantag för neonikotider inom majs- och sockerbetsodlingen då inga alternativa medel finns.
Den franska myndigheten för matsäkerhet och miljö Anses hävdar att det finns gott om användbara och effektiva alternativ för jordbruket. Undantag ska endast beviljas om antalet skadegörare överstiger bestämda tröskelvärden.

Frankrike ska bli föregångsland
I en debattartikel i tidningen Libération uppmanade en grupp ledande ekologer nyligen den franska regeringen att hålla fast vid förbudet mot alla neonikotinoider. De anser att Frankrike ska befästa sin ställning som föregångsland för ett icke-kemiskt jordbruk.
Flera franska miljöorganisationer vill dessutom totalförbjuda alla nya kemiska preparat som är avsedda att ersätta neonikotinoider. Som exempel nämner organisationerna flupyradifuron och sulfoxaflor, som misstänks skada humlornas fortplantning.
Sulfoxaflor och flupyradifuron är kemiskt sett inga neonikotinoider, men de arbetar med liknande mekanismer. Sulfoxaflor godkändes redan senaste höst i Frankrike men försäljningstillståndet återkallades på nytt i november av en förvaltningsdomstol i Nizza.

Peter Karlberg
news@peter-karlberg.com