(Utskrivet den 18.9.2018 från www.landsbygdensfolk.fi / Tidningen Landsbygdens Folk)

1.9.2018, Landsbygdens Folk:

Missväxt ser ut att vara
den nakna sanningen i år


Enligt Naturresursinstitutets beräkningar blir spannmålsskörden 2,7 miljarder kilo 2018. Årets skörd blir i så fall den sämsta sedan missväxtåret 1987. Utsikterna har försvagats ytterligare sedan skördeprognosen i juli.
Läs om läget på institutets egen hemsida:
https://www.luke.fi/sv/nyheter/missvaxt-troligen-ett-faktum