(Utskrivet den 18.9.2018 från www.landsbygdensfolk.fi / Tidningen Landsbygdens Folk)

31.8.2018, Landsbygdens Folk:

LF rättar:
400 miljoner kronor i år i svenskt krispaket


I pappersversionen av veckans LF (31.8) har ett fel smugit in sig i ledaren på sidan 2. De svenska bönderna får 400 miljoner svenska kronor i krishjälp i år och 700 miljoner först nästa år. I vår jämförelse har vi skrivit att den svenska krishjälpen är 700 miljoner SEK redan i år. Vi beklagar felet som har rättats till i den version som finns på vår webbsida och i våra bläddertidningar på internet.