(Utskrivet den 18.9.2018 från www.landsbygdensfolk.fi / Tidningen Landsbygdens Folk)

30.8.2018, Landsbygdens Folk:

Andelslagen Maitosuomi och
ItäMaito tänker fusioneras


Valios anskaffningsandelslag Maitosuomi och ItäMaito har för avsikt att fusioneras. Det nya andelslaget kommer att heta Maitosuomi, bli Valios överlägset största anskaffningsandelslag och vara tvåspråkigt.Valios anskaffningsandelslag och ägare, andelslagen Maitosuomi och ItäMaito, ämnar fusioneras från och med 1.9.2019. Andelslagens styrelser skrev under ett intentionsavtal på onsdagen men det slutliga beslutet fattas av respektive andelslags fullmäktige under hösten.
Henrik Strandberg, mjölkproducent i Nykarleby, är styrelsemedlem i andelslaget Maitosuomi.
- Bakgrunden till fusionen är den minskning i antalet mjölkproducenter som sker över hela landet och ligger på 5-7 procent årligen. Det nya andelslaget kommer att vara starkare och behålla servicenivån gentemot leverantörerna, till exempel när det gäller rådgivningstjänster.
Det nya andelslaget kommer att heta Osuuskunta Maitosuomi, vara tvåspråkigt och producenterna får fortsättningsvis service på det egna modersmålet. Förvaltningsspråket kommer att vara finska och hemorten Lapinlax i Norra Savolax.
- Precis som hittills kommer servicespråket för leverantörerna vara det egna modersmålet, säger Strandberg.

Blir Valios största ägare
Själva mjölkanskaffningen som sådan är redan rätt så trimmad i båda andelslagen och de har också sedan tidigare omfattande anskaffningsområden. Maitosuomi med Österbotten, södra Österbotten och mellersta Finland, ItäMaito med Norra Savolax, Södra Savolax, Norra Karelen och Kajanaland.
- Gårdarna ligger där de ligger och det kan man inte göra mycket åt. Men nivån på servicen, serviceeffektiviteten och kunskapsnivån på gårdarna bör ha bättre möjligheter att stärkas i det nya andelslaget, säger Strandberg.
Det nya andelslaget kommer att bli Valios största ägare med 20 849 aktier (42,7 procent av Valios 48 861 aktier) och 900 miljoner liter anskaffad mjölk årligen. Det är nästan hälften av den totala mjölkmängd Valio tar emot. I Valios förvaltningsråd har Maitosuomi just nu fyra medlemmar och ItäMaito sex medlemmar. På samma sätt som i de två nuvarande andelslagen kommer alla andelslagsmedlemmar i det nya andelslaget ha en röst vid val av andelslagets fullmäktige.

Staffan Björkell
staffan.bjorkell@gmail.com