(Utskrivet den 18.9.2018 från www.landsbygdensfolk.fi / Tidningen Landsbygdens Folk)

31.8.2018, Landsbygdens Folk:

Höga proteinhalter och falltal i Nyland

Tröskningen har under den senaste veckan framskridit rätt bra i Nyland. I dagsläget är vår uppskattning att närmare 80 procent av spannmålen är skördad i västra Nyland och 60-70 procent i östra Nyland, berättar SLC Nylands verksamhetsledare Bjarne Westerlund.- Regnskurarna i slutet av förra veckan gjorde att det blev några korta pauser i tröskandet, men med tanke på höstsådden och för vallarnas återväxt var regnen välkomna.
I Nyland har tröskandet bromsats upp en del av att den ojämna mognaden och förekomsten av grönskott i synnerhet på lerjordarna, som lidit svårt av torkan. En del grodde först efter regnen vid midsommar.
I övrigt har fukthalten varit låg och kvaliteten rätt bra i det som skördats, med höga falltal och proteinhalter. För vårvete har hektolitervikten även varit rätt bra, medan det varit större variationer för korn och speciellt havre. Enligt NSL:s provtagning i vårvete den 27.8. i Ingå hade sorten Zebra, sådd den 15.5, ett falltal på 349 medan sorten Quarna, också sådd den 15.5 på mullrikare jord, hade ett falltal på 431.
Proteinhalterna har för Zebras del uppgått till knappt 15 procent och för Quarnas del till drygt 18 procent.
För maltkornssorterna ser de höga proteinhalterna ut att bli ett problem. Mängdmässigt är skördarna mycket varierande beroende på jordart och var det kommit regnskurar under sommaren. Allmänt verkar skörden bli nästan hälften mindre än vanligt.
Förhållandena för höstsådd är nu rätt gynnsamma. Höstrapsen är redan sådd och även hybridråg. En del råg och höstvete kommer ännu att sås.
- Det gäller nu att noggrant observera sina höstsädsbroddar för förekomst av fritflugor och sniglar, påpekar Westerlund.