(Utskrivet den 20.10.2018 från www.landsbygdensfolk.fi / Tidningen Landsbygdens Folk)

7.8.2018, Landsbygdens Folk:

Vattenjour för åländska jordbrukare

Landskapsregeringen öppnade i måndags en vattenjour för att hjälpa jordbrukare som behöver utöka sitt uttag av bevattningsvatten.I jouren finns representanter för landskapets miljöbyrå, Ålands vatten Ab, Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ÅMHM samt samt Husö biologiska station, som drivs av av Åbo akademi i samråd med landskapsregeringen.
– Vi har snabb beredskap att fatta beslut, lovar miljöbyråns chef Helena Blomqvist.
Hon är kontaktperson för vattenjouren och nås via mobilnumret 0457-3500527 eller e-postadressen helena.blomqvist@regeringen.ax.
Tanken med vattenjouren är att det kan vara lättare att bevilja individuella tillstånd för utökade vattenuttag exempelvis från sjöar som inte är råvattentäkter.

Rolf-Lennart Witting
witting@aland.net