(Utskrivet den 15.10.2018 från www.landsbygdensfolk.fi / Tidningen Landsbygdens Folk)

11.5.2018, Landsbygdens Folk:

LFA-ersättningen ska hållas
på nuvarande nivå 2019


Regeringen har för avsikt att hålla LFA-ersättningen (kompensationsersättningen) på samma nivå 2019 som i år.
– Vi har redan kommit överens om att minska den planerade inbesparingen med tio miljoner nästa år, men avsikten är att också resten av inbesparingen tas tillbaka, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä (cent) till LF. Det är en fråga av prioritet för mig, den är mycket viktig.
– Det som återstår är att vi måste försöka hitta pengarna från andra poster. Hur det kommer att gå till klarnar i en tilläggsbudget senare i år. Men att nivån på LFA-ersättningen är den samma 2019 som i år är klart, säger minister Leppä.