(Utskrivet den 15.10.2018 från www.landsbygdensfolk.fi / Tidningen Landsbygdens Folk)

11.5.2018, Landsbygdens Folk:

Möjlighet för rovdjursundantag i betestvång

Jordbrukare med båsladugårdar kan få undantag för förpliktelsen att ta ut sina djur i sommar om det kan dokumenteras att det finns varg eller andra stora rovdjur i området. Det meddelar livsmedelssäkerhetsverket Evira.Det handlar dock om enskilda fall. Så här säger Evira i en korrespondens med SLC: "Platsen där djuren hålls måste i alla fall vara trygg, och av den orsaken kan man i undantagsfall hänvisa till förekomsten av rovdjur som motivering då man ansöker om lov för dispens när det gäller djurgårdens förpliktelse att ta ut djuren för att beta och röra på sig.
Hotet från rovdjur måste i sådana fall kunna dokumenteras. Det skulle närmast handla om situationer där rovdjur redan har förorsakat skador eller där risken för rovdjursskador på området helt klart har ökat enligt myndigheternas allmänna uppskattning."
I övrigt finns det enligt Evira ingen officiellt acceptabel orsak för undantag. Det betyder att det gäller för den enskilda producenten att vara noga med sina åtgärder och kolla dem med myndigheterna.

Micke Godtfredsen
micke.godtfredsen@slc.fi