(Utskrivet den 15.10.2018 från www.landsbygdensfolk.fi / Tidningen Landsbygdens Folk)

11.5.2018, Landsbygdens Folk:

Österbottens Pälsdjursproducenter
kräver åtgärder mot vargattacker


Svenska Österbottens Pälsdjursodlarförening, SÖP, kräver att staten ser över lagstiftning och regelverk gällande skyddsjakt och förebyggande åtgärder mot överstora vargstammar i närheten av bosättningar och anläggningar för produktionsdjur. Det säger föreningen i ett uttalande från årsmötet i måndags.- Under 2018 har ett flertal attacker mot pälsdjursfarmer förekommit i Österbotten liksom incidenter där husdjur attackerats och där människor ställts i hotfulla möten med varg eller vargliknande hunddjur. SÖP konstaterar att det finns en stor oro inom hela den österbottniska jordbrukarkåren där producenter ställs inför oskäliga hotbilder mot sina produktionsdjur.
SÖP uppmärksammar att de attacker som utförts mot pälsfarmer bland annat visar att det finns ett antal vargindivider som specialiserat sig på att angripa farmrävar.
- De åtgärder som diskuterats och genomförts i form av myndighetsingripanden och åtgärder gällande jakt och fördrivning har visat sig ha begränsad effekt, säger föreningen.
Österbottens Pälsdjursproducenter kräver att lagstiftningen i brådskande ordning ses över för att enklare kunna tillåta skyddsjakt i förebyggande syfte och i sådana fall då omedelbart och övervägande hot för omfattande egendomsskada kan konstateras.
Vidare kräver SÖP att polismyndigheterna får utsträckta befogenheter att bevilja skyddsjakt när privat egendom är i fara eller har förstörts.