(Utskrivet den 20.10.2018 från www.landsbygdensfolk.fi / Tidningen Landsbygdens Folk)

4.5.2018, Landsbygdens Folk:

ÖSP översatte medborgarinitiativ
om förebyggande av vargskador


Österbottens svenska producentförbund har översatt medborgarinitiativet om förebyggande av vargskador till svenska.
Initiativet syftar bland annat till att få igång en ny lagberedning som skall möjliggöra effektivare ingripande mot problemvargar som förorsakar skada.
I början av maj har 22.000 personer skrivit under initiativet, men för att riksdagen ska behandla det krävs 50.000 underskrifter.
– Vi ansåg det viktigt att i snabb takt översätta initiativet och uppmanar nu alla som vill ha en förändring att underteckna det, säger ÖSP:s förbundsordförande Tomas Långgård.
Sista datum att underteckna initiativet är den 25 maj.
Medborgarinitiativets nummer är 112/52/2017 och hittas på https://www.kansalaisaloite.fi/sv/initiativ/2702, den svenskspråkiga översättningen finns på www.ösp.fi