(Utskrivet den 15.10.2018 från www.landsbygdensfolk.fi / Tidningen Landsbygdens Folk)

4.5.2018, Landsbygdens Folk:

Beakta beställaransvarslagen -
primärproducenter granskas i år


Inspektioner gällande beställaransvarslagen görs i år speciellt inom primärproduktionen, berättar Maria Liukkonen, inspektör vid regionförvaltningsverket i Södra Finland. Liukkonen som själv utför inspektionerna i Österbotten är medveten om att det existerar mycket oklarhet om vem beställaransvarslagen gäller.- Många vet att lagen gäller byggverksamhet, men det finns mera ovetskap inom andra branscher. Därför vill vi påminna om att lagen faktiskt gäller alla näringsidkare som anmält sig till handelsregistret och använder hyrd arbetskraft eller underleverantörer.
Beställaransvarslagens utredningsskyldighet gäller de gårdar med verksamhet i bolagsform som är beställare så som avses i lagen om beställaransvar. Utredningsskyldigheten uppnås om arbetets värde överstiger 9.000 euro utan moms.
Utredningsskyldigheten gäller också om den inhyrda arbetskraften arbetar i mera än tio dagar sammanlagt, vilket också uppnås till exempel om tre personer arbetar i fyra dagar.
När det gäller avtal om underleverans är beställaren utredningsskyldig om underleverantörens arbetstagare arbetar i beställarens arbetslokaler eller arbetsställe. Utredningsskyldigheten gäller också transporter om de anknyter till beställarens normala verksamhet.
- Om man har utländsk arbetskraft till exempel i växthus är det väldigt viktigt att ta reda på vilka utredningar man ska ha gjort, säger Liukkonen. Det är på ditt ansvar som beställare att lagen följs.
Utredningarna bör förvaras i minst två år efter att arbetet eller avtalet har avlutats.

Kontaktas före inspektionen
De gårdar som blir granskade kontaktas först per e-post, post eller telefon, och kommer överens med granskaren om en lämplig tidpunkt för inspektionen. Sedan skickar regionförvaltningsverket information om alla de områden som kommer att gås igenom under inspektionen.
Förutom primärproduktionen har regionförvaltningsverket i år som projekt att följa upp hur lagen följs inom servicesektorn, logistikbranschen, byggnadsbranschen och industrin.
Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland ansvarar för tillsynen av lagen om beställarens ansvar i hela Finland, och har cirka 30 inspektörer i lokala kontor i Helsingfors, Vasa, Åbo, Kouvola, Kuopio, Lahtis, Villmanstrand, S:t Michel, Uleåborg, Tammerfors och Jyväskylä.
Näringsidkaren ska själv se till att han eller hon uppfyller sina lagstadgade skyldigheter, och villkoren kan kontrolleras på Arbetarskyddsförvaltningens webbtjänst www.tyosuojelu.fi.
För den som funderar mera på beställaransvarslagen går det bra att ringa inspektör Päivi Lehto på 029-5016016 eller skicka frågor per e-post till paivi.lehto@avi.fi.

Andrea Bergman
andrea.bergman@slc.fi