(Utskrivet den 15.10.2018 från www.landsbygdensfolk.fi / Tidningen Landsbygdens Folk)

2.5.2018, Landsbygdens Folk:

Stora rovdjur är force majeure  
Chans för uppluckring av betestvånget i år 


Det ser ut att finnas goda chanser för att myndigheterna kommer till mötes, där det gäller förpliktelse att ta ut djuren nu under sommarsäsongen, om det kan dokumenteras att det finns varg  eller andra stora rovdjur i området. Bland jordbrukare talar man om betestvång.   Producentorganisationerna SLC och MTK har överlagt om frågan med jord- och skogsbruksminister Jari Leppä (cent) under mitten av den här veckan.
– Vi var överens om principen att om man har stora rovdjur i området och det kan dokumenteras, så handlar det om force majeure, säger SLC:s ordförande Mats Nylund.
Det skulle innebära att man i sådana fall inte kan tvingas att ta ut sina djur.
– Det blir dock inget allmänt undantagslov under säsongen, utan varje husdjurshållare måste agera på egen hand och meddela myndigheterna om vargförekomster. Jag vill understryka vikten av att djurägaren följer myndigheternas anvisningar för att undvika sanktioner.
Påbudet om att djur måste få komma ut gäller bland annat mjölkkor i båsladugårdar, ersättningen för djurens välmående, ekoproduktion samt avtal om exempelvis skötsel av jordbruksnaturens biologiska mångfald och landskapet.
Landsbygdsverket torde komma ut med mer information om frågan riktigt i dagarna. – MG